Welke regels gaan veranderen op de arbeidsmarkt?

13 april 2023
Artikel

Het kabinet wil de arbeidsmarkt op verschillende fronten aanpakken. Een vast contract als uitgangpunt, strengere regels bij tijdelijke contracten (het nul-urencontract verdwijnt), bij langdurige ziekte na een jaar meer duidelijkheid met een toets en wijzigingen voor zzp’ers.

Op 3 april 2023 presenteerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt, voor meer zekerheid bij werknemers over hun inkomen en meer flexibiliteit voor werkgevers om te ondernemen. De voorstellen zijn samen met werkgevers en vakbonden ontwikkeld.

Einde aan draaideurconstructies: 5 jaar wachttijd na 3 tijdelijke contracten

De regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangescherpt. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een nieuw tijdelijk contract worden gegeven. Die termijn is nu nog zes maanden. Zo komt er een einde aan zogeheten draaideurconstructies, waarbij werknemers langdurig van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan. Wel blijft het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar bij dezelfde werkgever af te sluiten.

Van oproep- en nulurencontract naar basiscontract

Oproepcontracten zoals nuluren- en min-maxcontracten gaan verdwijnen. Voor werknemers zorgen deze oproepcontracten voor grote onzekerheid. In het voorstel worden deze oproepcontracten vervangen door basiscontracten. Bij het basiscontract wordt er een minimum aantal werkuren afgesproken. Wel moet de werknemer bovenop het aantal afgesproken uren een aantal uren oproepbaar zijn. Er geldt een uitzondering voor scholieren en studenten met een bijbaan, zij kunnen nog blijven werken op basis van de huidige oproepcontracten.

  • Onze collega’s van HR services en Legal helpen je met advies en het opstellen van contracten op maat.

Meer duidelijkheid bij langdurig zieke werknemers

Bij langdurige ziekte van een werknemer verkeren veel werkgevers in onzekerheid of deze zieke werknemer nog terugkeert, waardoor het lastig is om een vervanger in dienst te nemen. Wanneer een werknemer wel terugkeert, dan moet je immers dubbel salaris betalen. In het nieuwe voorstel wordt het voor kleine en middelgrote werkgevers (tot en met 100 werknemers) mogelijk om na één jaar door middel van een toets te achterhalen of er sprake is van langdurige ziekte en mogelijkheid tot duurzame vervanging van deze werknemer. Het tweede jaar moet zich in principe richten op het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever).

Door na één jaar duidelijkheid te scheppen wil de minister het aantrekkelijker voor werkgevers maken om mensen een vast contract aan te bieden.

Let op: werkgevers blijven wel verantwoordelijk voor de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratie.

  • In onze rol van casemanager kunnen we ondersteuning en advies bieden bij langdurige verzuimtrajecten.

Wijzigingen voor zzp’ers

Ook op het gebied van zelfstandigen gaat het nodige veranderen. Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ook wil het kabinet de beoordeling tussen het werken met een werknemer (arbeidsovereenkomst) of het werken met een zelfstandige (overeenkomst van opdracht) aanpassen en wordt meer ingezet op handhaving bij schijnzelfstandigheid. Tot slot komt er een vermoeden van een arbeidsovereenkomst, als sprake is van een bepaald uurtarief.

Lees meer in ons eerdere artikel over het werken met zzp’ers.

Bovenstaande plannen worden nog verder uitgewerkt. In de 32 pagina’s tellende Kamerbrief lees je meer over welke andere maatregelen de arbeidsmarkt te wachten staat.

Meer informatie

Mocht je over deze zaken vrijblijvend willen sparren, neem gerust contact op met een van onze collega’s van Legal of HR Services.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.