Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CROP accountants & adviseurs.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

CROP accountants & adviseurs
T.a.v. afdeling communicatie
Postbus 468
3800 AL Amersfoort
e-mail: info@crop.nl

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl