Pensioenadvies

Pensioenadvies (regeling): twijfel je weleens…

  • of je het pensioen voor jouw medewerkers wilt (gaan) regelen?
  • of de voorwaarden van de huidige pensioenregeling nog voldoen?
  • of het nieuwe voorstel van de verzekeraar wel het meest voordelige is?

Dan ben je bij ons op het juiste adres! CROP kan, óók als het gaat om pensioenen, de last van je schouders nemen.

Er kunnen zich in de dagelijkse praktijk allerlei situaties voordoen, waarvoor je je zou moeten verdiepen in de complexe wereld van pensioenen. Maar daar heb je het veel te druk voor. Je mist de kennis of hebt er – als je heel eerlijk bent – geen zin in. Als je ze niet aanpakt, blijven het zeurende kwesties. Je zou willen dat iemand het van je overnam. Dat kan! Onze pensioenadviseurs staan je graag met raad en daad terzijde. Zo regelen we het samen het tot in de puntjes voor jouw werknemers.

Advies

Je (of de OR) kan bij ons terecht voor advies over:

  • de wettelijke verplichtingen waaraan een pensioenregeling moet voldoen
  • of aansluiting bij een CAO of bedrijfspensioenfonds (niet) noodzakelijk is
  • de mogelijke gevolgen voor de pensioenregeling van een fusie of overname van de organisatie
  • de waardeoverdracht van pensioenaanspraken
  • de ontwikkelingen rond pensioenen in de wet- en regelgeving
Selectie

Na ons advies inventariseren we aan welke eisen de pensioenregeling moet voldoen. We vragen offertes aan bij diverse pensioenuitvoerders en selecteren wij uit het aanbod de beste pensioenoplossing voor jou en je medewerkers.

Implementatie en communicatie

Nadat je een keuze hebt gemaakt, nemen wij ook de implementatie van de pensioenregeling voor onze rekening. We zorgen dat je de juiste juridische stukken ontvangt en jouw werknemers worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Daarnaast verzorgen wij de communicatie naar de medewerkers en leggen de pensioenregeling in begrijpelijke taal uit. Onze ervaring is dat dit positief bijdraagt aan de tevredenheid van medewerkers.

CROP pensioenadviseurs kent een klachtenregeling.

Onze andere specialismen

Contact

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl