Pensioenadvies

Pensioen, een interessante arbeidsvoorwaarde

Pensioen is een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde voor je medewerkers. Maar pensioen wordt door werkgevers en werknemers vaak als complex en moeilijk ervaren. CROP heeft de expertise in huis om je te adviseren en ontzorgen bij al jouw pensioenvragen.

Pensioen is een interessante arbeidsvoorwaarde voor jouw medewerkers. In een pensioenregeling wordt de opbouw van het oudedagspensioen van je medewerker geregeld. Daarnaast bieden de meeste pensioenregelingen ook dekking in het geval je medewerker komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt. En met een goede pensioenregeling onderscheid je je als werkgever ten opzichte van je concurrenten.

Ook vanuit fiscaal oogpunt is pensioen interessant:

 • de bijdrage van de werkgever in de kosten van de pensioenregeling wordt bij de medewerker niet als loon belast *)
 • een eigen bijdrage in de kosten van de pensioenregeling door de medewerker verlaagt de door hem af te dragen belasting
 • de werkgever is over zijn bijdrage geen werkgeverslasten verschuldigd
 • de pensioenbijdrage van de werkgever is voor hem als personeelskosten aftrekbaar

*) De pensioenuitkering wordt in de uitkeringsfase als uitgesteld loon belast.

Pensioen complex en lastig?

De meeste werkgevers zien het belang van een goede pensioenregeling wel in maar ervaren  daarbij pensioen ook als complex en lastig. Goed advies en begeleiding is daarom onmisbaar. CROP kan je dat bieden. We kunnen je bijvoorbeeld adviseren en begeleiden bij het:

 • opzetten van een nieuwe pensioenregeling
 • wijzigen van een bestaande pensioenregeling
 • beoordelen van de bestaande pensioenregeling bij Due Diligence of fusie/overname
 • onderzoek of je bedrijf mogelijk onder de verplichtstelling van een pensioenfonds valt
 • verzorgen van de pensioencommunicatie aan (nieuwe) medewerkers
 • fungeren als pensioenvraagbaak voor werkgever / werknemers / OR
 • afsluiten van nieuwe of verlengen van een pensioencontract bij verzekeraars en PPI’s
 • beheer van je pensioenregeling en -administratie

CROP kent de weg in pensioenland als zijn broekzak en dat bespaart je als werkgever veel tijd en energie.

Bekijk hier ons Dienstverleningsdocument.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Contactpersonen

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.