MVO & duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Omdat we samen vooruit willen, heeft CROP aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat doen we door bij elk besluit de impact op mens, milieu en maatschappij mee te wegen.

Wij zien het als onze maatschappelijke plicht om een actieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid, door de eigen organisatie en onze klanten bewuster te maken van het belang om keuzes en beleid te verduurzamen.

Omdat kwaliteit als basis ons uitgangspunt is, voldoen we niet alleen aan de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. We denken ook bewust na over onze eigen impact als organisatie en die van onze klanten en medewerkers.

We zijn ons ervan bewust, dat CROP op dit moment (nog) niet voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn er al diverse duurzame initiatieven in de organisatie. Door ons uit te spreken met een duurzaamheidsbeleid, willen we verantwoordelijkheid nemen op dit thema, meer bewustwording creëren en bestaande initiatieven uitbreiden.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’ en zijn onderdeel van de door de Verenigde Naties in 2015 gelanceerde Agenda 2030.

Als CROP accountants & adviseurs, verbinden we ons aan 7 van deze doelen:

 • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
 • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 • Gendergelijkheid (SDG 5)
 • Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
 • Verminderen van ongelijkheid (SDG 10)
 • Klimaatactie (SDG 13)
 • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

We werken op drie domeinen aan deze doelen; CROP als organisatie, klanten en medewerkers.

CROP en duurzaamheid

We streven ernaar om duurzaamheid stap voor stap blijvend te integreren en verbeteren in onze organisatie, door het op een natuurlijke manier te verweven in onze alledaagse werkzaamheden. Dat doen we door bij elk besluit de effecten op mens, milieu en maatschappij mee te wegen.

Interne stuurgroep duurzaamheid

CROP heeft een interne stuurgroep duurzaamheid. Daarnaast heeft iedere locatie een duurzaamheidsambassadeur of -team en is tenminste één partner binnen de maatschap verantwoordelijk voor het onderwerp duurzaamheid. De stuurgroep zet acties in gang, monitort en stuurt bij waar nodig. Collega’s worden gevraagd in de duurzaamheidsteams plaats te nemen en gestimuleerd om ideeën en beleid concreet te maken voor, in eerste instantie, de eigen locatie.

We voeren een nulmetingen uit om in kaart te brengen of een certificering haalbaar is. De uitkomsten helpen ons om het duurzaamheidsbeleid van CROP verder in te vullen en een keuze te maken om wel of niet te certificeren.

Verkleinen van onze CO2-voetafdruk

We nemen de verantwoordelijkheid om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen door wat we doen, stap voor stap steeds duurzamer te doen. Om te beginnen, gaan we de volgende vijf onderwerpen organisatie-breed verduurzamen:

 1. Voortdurende verbetering op het gebied van:
  1. Afval scheiden
  2. Papier- en tonergebruik verminderen (minder printen, altijd dubbelzijdig, meer digitaal delen)
 2. Verduurzaming van ons wagenpark door:
  1. Duurzame keuzes te bevorderen (langere leasetermijn) en meer elektrisch rijden. Op ieder kantoor worden laadpalen gerealiseerd.
  2. Carpoolen en gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.
 3. Gezondheid medewerkers bevorderen door o.a. sportactiviteiten te faciliteren.
 4. Bewustwording binnen CROP en naar klanten vergroten door kennis te delen over duurzaamheid.
 5. Samenwerking zoeken met externe partijen om de adviesfunctie verder te vervullen, maar ook klanten door te verwijzen als het gaat om specifieke onderwerpen zoals subsidies.

Onze klanten en duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat speelt in de markt en bij onze klanten, mede omdat er veel wet- en regelgeving op ondernemingen afkomt waarop ze zich moeten aanpassen. Ook druk vanuit concurrentie en persoonlijke motieven spelen natuurlijk mee.

In de eerste plaats heeft CROP een signaleringsfunctie, maar we zijn ook (juist) een professioneel kritische sparringpartner die klanten helpt om bewuste keuzes te maken om op lange termijn de continuïteit te verbeteren.

Wij willen onze klanten ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, door

 • Actief te informeren over ontwikkelingen, verplichtingen en regels, maar ook – voorbij wet- en regelgeving – over de kansen en mogelijkheden die bijdragen aan verduurzaming. Zowel tijdens gesprekken, via adviesdocumenten en via onze (online) kennisbank.
 • We zorgen dat iedere relatiebeheerder binnen CROP, op het gebied van duurzaamheid een huisartsfunctie heeft en dus over voldoende basiskennis beschikt om het gesprek aan te gaan over onderwerpen, die raken aan het financiële proces (CSRD, fiscaliteit, groene leningen) of de menskant (duurzame inzetbaarheid).
 • We zorgen dat we ESG-consultants in huis hebben voor de procesbegeleiding van ontwikkelingen in duurzaamheid.
 • We streven ernaar dat iedere servicelijn van CROP één of meerdere producten/diensten aanbiedt, die voor klanten toegevoegde waarde leveren door bewustwording en het signaleren van kansen om te verduurzamen.
 • Daar waar CROP de expertise niet zelf in huis heeft, werken we samen met externe deskundigen, zoals het opzetten van CSRD-rapportages en het meten van de CO2-voetafdruk.

Medewerkers en duurzaamheid

CROP vindt het belangrijk om medewerkers duurzaam in te zetten, in goede gezondheid en welzijn. Daarnaast vragen we onze medewerkers ook om op eigen wijze verantwoordelijkheid te nemen voor hun duurzame persoonlijke ontwikkeling en gebruik te maken van de mogelijkheden en ruimte om nieuwe ideeën aan te dragen. CROP heeft hierbij een faciliterende en uitnodigende rol.

Met respect voor elkaars mening, maken we bewuste keuzes in duurzaamheid waarop we aanspreekbaar zijn. We nodigen medewerkers uit, zich bewust uit te spreken en mee te denken. Daardoor worden we samen een rijkere organisatie en aantrekkelijkere werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers.

CROP wil ervoor zorgen dat medewerkers hun talenten optimaal benutten en zo een duurzame bijdrage kunnen leveren aan CROP en/of de samenleving. In de praktijk betekent dat:

 • Collega’s nemen verantwoordelijkheid voor hun talent en gebruiken dit in de praktijk.
 • We focussen op ontwikkeling door trainingen (young talent academy), mentoren en leidinggevenden.
 • CROP stimuleert ontwikkeling en kennisdelen en dat doen we samen. Voor kennis- en persoonlijke ontwikkeling hanteren we de 50% regeling (de helft van je studietijd mag onder werktijd). Ook stelt CROP tijd beschikbaar voor kennisdelingsactiviteiten, zoals lesgeven onder werktijd op hogescholen en universiteiten.
 • We zorgen voor een passende werk-privébalans. Vrij is vrij, overwerken is niet de norm.
 • We stimuleren gezond blijven, door sportabonnementen en -activiteiten te faciliteren.
 • We stimuleren om georganiseerde personeelsactiviteiten maatschappelijk/duurzaam te organiseren, door extra budget beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld een duurzame locatie, activiteit of lokale inkoop.

CROP reserveert jaarlijks €50.000 om duurzame keuzes te ondersteunen, waarom medewerkers een beroep kunnen doen. Dit budget kan bijvoorbeeld worden besteed aan de extra kosten om een teamuitje duurzamer in te kopen, kerstpakketten uit te delen of een duurzame teambuilding activiteit. Medewerkers kunnen hiervoor een aanvraag doen bij een commissie, die het plan beoordeelt en de middelen al dan niet toekent. De Raad voor de Toekomst brengt advies uit aan de commissie.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.