Loonbelasting

De wet- en regelgeving rond loon- en premieheffing is erg veranderlijk. Als u niet up-to-date bent, loopt u financiële risico’s en mist u besparingsmogelijkheden. Vraagt u zich af hoe de Belastingdienst zou oordelen over uw loonadministratie bij een looncontrole? Onze belastingadviseurs toetsen uw ‘loon-huishouding’ en arbeidsvoorwaarden en loonbelasting.

Wat kunnen we voor u betekenen:

  • onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen
  • begeleiding bij looncontroles
  • Due Diligence-onderzoeken bij bedrijfsovername
  • toetsen van administratieve processen en arbeidsvoorwaarden om risico’s op het gebied van loonheffingen uit te sluiten (quick scan loonheffingen)
  • begeleiding bij fiscale optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden;
  • ondersteuning bij de aanvraag van loonkostensubsidies.
Internationale arbeidsmobiliteit

Heeft u medewerkers in dienst die regelmatig in het buitenland werkzaam zijn? Of wilt u gekwalificeerd personeel naar Nederland halen? Dan is het belangrijk te weten in welk land hun inkomsten uit dienstbetrekking worden belast. En weet u waar u de sociale zekerheidspremies voor uw werknemer afdraagt? Wij helpen u voorkomen dat u ten onrechte dubbel loon- of sociale verzekeringspremies betaalt.

Inlenersaansprakelijkheid

Maakt u weleens gebruik van uitzendkrachten of onderaannemers met personeel? Wist u dat u (zelfs jaren later nog) door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld kunt worden voor de loon- en premieschulden van de uitlener of onderaannemer? Dat is te voorkomen: wij kunnen zorgen dat uw administratie aansprakelijkheidsproof is!

Onze andere specialismen

Contact

Heleen Goeting
Tax Manager
Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl