Ondernemingsrecht

Ben je op zoek naar een pragmatische en ondernemende jurist die goed mee kan kijken naar de manier waarop je vorm wenst te geven aan je onderneming, verhoudingen tussen de (rechts)personen of ondersteuning bij een geschil? Onze juristen, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, helpen je graag verder.

Vennootschapsrecht

Bij het vennootschapsrecht gaat het om de manier waarop u vorm wenst te geven aan uw onderneming en op de verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken.

Onze vennootschapsrecht specialisten adviseren u op praktische wijze over de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.
Maar ook adviseren wij u over het kiezen van een bepaalde rechtsvorm, zoals een N.V. of een B.V. of personenvennootschap.

Onze vennootschapsrechtjuristen adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

 • Keuze rechtsvorm
 • Overeenkomsten maatschap, VOF en CV
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Directiereglement en reglement RvC
 • Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten
 • Jaarrekeningenrecht
 • Voorbereiden en opstellen besluiten/notulen voor aandeelhouders- en directievergaderingen

Insolventierecht

Het insolventierecht omvat alle juridische acties die ondernomen kunnen worden wanneer een onderneming in financieel zwaar weer verkeert, zoals uitstel van betaling (surseance) of faillissement.

De specialisten van CROP legal staan als adviseur regelmatig belanghebbende partijen bij in faillissementen, zoals crediteuren met een bijzondere verhaalspositie, aandeelhouders en opvolgend ondernemers.
Bovendien begeleiden zij cliënten in zwaar weer bij herfinancieringen, buitengerechtelijke liquidaties, het begeleiden van debiteurenincasso, het signaleren van pauliana-issues, het voorkomen van insolventierisico’s en onderwerpen als eigendomsvoorbehouden, doorstartscenario’s en aansprakelijkheidskwesties.

Onze insolventiespecialisten adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

 • Zekerheidsrechten
 • Pre-pack begeleiding
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Geoorloofdheid van uitkeringen op aandelen
 • Paulianeus handelen

Fusie en overname

Een fusie en overname of het aangaan van een samenwerkingsverband met verschillende partners is altijd ingrijpend. De belangen van vele betrokkenen moeten worden meegewogen. Is eenmaal besloten tot een fusie of overname wordt een complex traject in gang gezet.

De specialisten van CROP legal begeleiden ondernemingen op juridisch gebied bij fusies en overnames.
Denk aan het uitvoeren van een due diligence onderzoek, het adviseren over de structuur van de transactie en begeleiding bij de onderhandelingen. Maar ook het opstellen van de benodigde overeenkomsten en garanties en zekerheden die verstrekt moeten worden.

Door de samenwerking met de andere disciplines binnen CROP kunnen wij in korte tijd een multidisciplinair team samenstellen van juristen, accountants, fiscalisten en corporate finance-specialisten.

Onze fusie en overname specialisten adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Intentieovereenkomst
 • Due diligence-onderzoek
 • Koop-/verkoopovereenkomst aandelen of activa-passiva
 • Juridische fusie en splitsing
 • Joint venture en samenwerking
 • (Her)structurering

 

Onze andere specialismen

Contact

Saskia Mooij, manager legal
Saskia Mooij
Manager Legal
Roland Elzinga, senior manager legal
Roland Elzinga
Senior Manager Legal
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl