Begin op tijd met het nieuwe pensioenstelsel

8 juli 2024
Artikel

Het is een klassiek gezegde: maak haast als je tijd hebt, zodat je tijd hebt als er haast is. Dat gaat zeker op voor het nieuwe pensioenstelsel. Met ingang van 1 januari 2028 moet je als werkgever voldoen aan deze nieuwe wet. Dat lijkt nog heel ver weg. Maar weken gaan over in maanden en er is veel te doen voor je helemaal klaar bent met alle stappen die je als werkgever moet doorlopen om het allemaal goed te regelen.

We zetten het nog even kort voor je op een rijtje. Ontdek hoe CROP je kan helpen een pensioensregeling op te stellen of te wijzigen.

Het doel van de Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 van kracht geworden om het pensioenstelsel in Nederland te moderniseren. Pensioendeelnemers krijgen hun eigen “potje” en zo meer inzicht in hun opgebouwde vermogen.

Daarnaast biedt het meer keuzevrijheid en flexibiliteit bij het opnemen van het pensioen. Middelloon- en eindloonregelingen met de toekenning van (min of meer harde) aanspraken mogen niet meer.

Premiesysteem

Alle pensioenregelingen worden gebaseerd op het beschikbare premiesysteem. Dat is een pensioenregeling waarbij je als werkgever vooraf een premiebedrag toezegt. Het premiebedrag wordt in maandelijkse termijnen bij de pensioenuitvoerder op de pensioenrekening van de medewerker gestort.

Dit premiebedrag bestaat uit een vast premiepercentage dat voor alle werknemers gelijk is. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beschikbaar gestelde premie en het eventueel behaalde (beleggings)rendement.

Eerbiedigende werking

Betekent de nieuwe pensioenregeling dat je als werkgever alle werknemers een nieuwe pensioenregeling met een vaste premie moet aanbieden? Nee, dat hoeft niet als je al een beschikbare premieregeling hebt met een leeftijdsafhankelijke premie (stijgende premiestaffel). Je kunt in dat geval gebruik maken van de eerbiedigende werking. Dat wil zeggen dat voor de werknemers die al in dienst zijn voor je overgaat naar de nieuwe pensioenregeling, de huidige stijgende premiestaffel gehandhaafd mag blijven.

Dat betekent wel dat je met twee verschillende pensioenregelingen te maken hebt. Het alternatief is dat alle werknemers tegelijkertijd overgaan naar de nieuwe pensioenregeling met een vaste premie.

Voor- en nadelen

Als je besluit om voor bestaande werknemers gebruik te maken van de eerbiedigende werking, dan biedt dat voordelen:

  • je hebt geen instemming van je werknemers nodig voor de nieuwe regeling
  • je hoeft geen compensatieregeling op te stellen
  • er is geen transitieperiode nodig met voorlichting en afstemming

Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik maken van de eerbiedigende werking:

  • er ontstaat ongelijkheid tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden
  • de arbeidsmobiliteit van de werknemers met de oude regeling af. Als ze naar een andere werkgever willen, kunnen ze ineens te maken krijgen met een veel lagere pensioenpremie dan ze bij hun vorige werkgever hadden. En de vraag is of de nieuwe werkgever bereid is om dat te compenseren.

Maatwerk in zeven stappen

De vraag wat de beste oplossing is voor je organisatie, is afhankelijk van verschillende factoren. Om een goed onderbouwd advies te geven, is het noodzakelijk om de huidige situatie en ambities van de organisatie te inventariseren. Bij CROP maken we gebruik van de pensioenscan, die een helder beeld schetst van de mogelijkheden.

De implementatie van de nieuwe pensioenregeling voeren we uit aan de hand van een zeven stappenplan, dat zorgt voor de best passende regeling die voldoet aan alle voorwaarden én voor draagvlak in de organisatie. De uitvoering daarvan kost de nodige tijd en daarom is het raadzaam om nog dit jaar met de eerste stap te beginnen.

Meer informatie over de nieuwe pensioenwet

Wil je meer weten over de nieuwe pensioenregeling? CROP biedt de pensioenscan, waarmee je inzicht krijgt in de impact van de nieuwe pensioenwet op je organisatie en de keuzemogelijkheden die je hebt.

Wil je in een persoonlijk adviesgesprek een eerste inventarisatie om te weten waar je in grote lijnen aan toe bent? Bel voor een afspraak naar 033 463 5727 en vraag naar Herman Smit.

Ontvang ook gratis onze whitepaper over het nieuwe pensioenstelsel.

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.