Voorkom plotselinge aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds

2 mei 2024
Case

Je zult de eerste niet zijn die volledig verrast wordt door een bericht van een bedrijfstakpensioenfonds. In dat bericht staat dat zij van mening zijn dat je, gezien de aard van de activiteiten van je organisatie, verplicht bent om je aan te sluiten bij hun bedrijfstakpensioenfonds. Dat kan een enorme financiële impact hebben. Het kan zelfs leiden tot een faillissement. Vandaar deze casus. Want je kunt het gemakkelijk voorkomen.

Om te laten zien waar we het hier over hebben, nemen we een recent praktijkvoorbeeld. Een mkb-bedrijf had een verzekerde pensioenregeling bij een grote pensioenverzekeraar ondergebracht. Toen de overeenkomst tussen werkgever en de pensioenverzekeraar afliep, wilde de werkgever een nieuwe overeenkomst aangaan voor een periode van vijf jaar. Het bedrijf vroeg CROP om hierbij te adviseren en te begeleiden.

€ 1 miljoen aan premies

De activiteiten van het bedrijf vielen grotendeels onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (HiBiN). Het bedrijf vulde zelf het vragenformulier in om te toetsen of de werkzaamheden onder de verplichtstelling van HiBiN vielen. Op basis van de gegevens concludeerde HiBiN dat ze onder hun verplichtstelling vielen. Het bedrijf zou zich dan met terugwerkende kracht moeten aansluiten bij het fonds. Dat zou het bedrijf circa € 1 miljoen aan premies kosten! Hoe dit is afgelopen, lees je verderop in dit artikel.

Ook bij multinationals

Verplichtstelling gebeurt niet alleen bij het mkb, maar ook bij multinationals. Misschien herinner je het nieuws rondom een Nederlands online platform dat accommodaties aanbiedt. De Hoge Raad oordeelde in 2021 dat het online platform een ‘(online) reisagent’ is in plaats van een IT-dienstverlener. Het online platform bemiddelt in de uitoefening van haar bedrijf bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen. Het Hof heeft dit oordeel begin dit jaar overgenomen en dat betekent dat het online platform met terugwerkende kracht tot en met 1999 (toen het werd opgericht) verplicht is om zich aan te sluiten bij het bedrijfspensioenfonds PGB. De kosten daarvan worden geraamd op meer dan 400 miljoen euro.

Hoe kan dit gebeuren?

In het geval van dit online platform had het bedrijf een pensioenregeling ondergebracht bij een zelfgekozen pensioenuitvoerder. Dit is een uitvoerder waar bedrijven gebruik van maken als er geen verplichte pensioenregeling is vanuit de bedrijfstak. En daar zit de crux. Want er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Dat kan door onwetendheid, maar ook doordat bedrijfsactiviteiten veranderen in de loop van de tijd. In de regel geldt dat als 50% of meer van je omzet of arbeidsuren behaald wordt uit één activiteit, die activiteit bepalend is voor je bedrijfscategorie. Bedrijfstakpensioenfondsen controleren dat onder andere door inschrijvingen in de KvK en SBI-codes.

Wat gebeurt er dan?

Als een bedrijfstakpensioenfonds je benadert, volgt vaak eerst een inventarisatie van je bedrijfsactiviteiten. Je wordt gevraagd om een vragenformulier in te vullen, of je krijgt een bezoek van vertegenwoordiger van het pensioenfonds. Als uit die informatie blijkt dat je bedrijf bij deze bedrijfstak hoort, dan word je verplicht om je per direct én met terugwerkende kracht aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. De eventuele achterstallige pensioenpremies worden dan alsnog bij je geïnd en dat kan flink in de papieren lopen. Natuurlijk kun je in beroep tegen een dergelijk besluit, maar zoals je aan het voorbeeld van het online platform kunt zien, levert dat niet altijd het gewenste resultaat.

Hoe kan je dit voorkomen?

Naast de financiële risico’s kan je ook als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Het is verstandig om periodiek de bedrijfsactiviteiten te toetsen op de kenmerken van een bedrijfspensioenfonds. Doe dat elke vijf jaar. Of eerder, wanneer er veranderingen hebben plaatsgevonden in de bedrijfsactiviteiten. Dat kan bijvoorbeeld door een overname, of een ander product dat je produceert. Een treffend voorbeeld is een groothandel die start met de verkoop aan particulieren. Dan dan dus ook retailactiviteiten uitvoert. Zodra deze rechtstreekse verkoop aan particulieren groter is dan de groothandel activiteiten, kan het zo maar zijn dat je wel onder een verplicht bedrijfstakpensioen valt. En dat kan snel gaan.

Om het verhaal af te maken

Nog even terug naar het voorbeeld aan het begin van dit artikel. CROP heeft samen met het bedrijf minutieus in kaart gebracht hoe de omzet en werkuren waren verdeeld over de activiteiten die wel en die niet onder de verplichtstelling vielen. Onze conclusie was dat het bedrijf op basis van dit onderzoek net niet onder de verplichtstelling van HiBiN viel. Vervolgens hebben we namens het bedrijf bezwaar aangetekend bij HiBiN.

HiBiN ging akkoord met ons bezwaar en annuleerde de verplichte aansluiting. Daarna hebben we het bedrijf verder geadviseerd en begeleid bij de verlenging van de pensioenregeling bij de huidige pensioenverzekeraar. En zo kwam het in dit geval toch nog allemaal goed.

Bpfanalyse

Wil je na het lezen van dit blog meer weten over onze Bpf-analyse, neem dan contact op met Herman Smit. Ook als je al bericht hebt gehad van een bedrijfstakpensioenfonds.

Een Bpf-analyse kan erg complex zijn. Vul nooit zomaar de vragenformulieren van het bedrijfstakpensioenfonds in. Deze zijn vaak beperkt en summier, waardoor je – voordat je er erg in hebt – volgens het bedrijfstakpensioenfonds onder hun verplichtstelling valt en ben je verplicht om je bij hen aan te sluiten. Goed advies en professionele begeleiding kan je dan veel tijd, geld en ergernis besparen.

Meer weten? Bel naar 033 463 5727 en vraag naar Herman Smit.

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.