Ziekteverzuim op hoogste niveau in twintig jaar, zo ga je ermee om

16 december 2022
Artikel

Voor het eerst in twintig jaar is het ziekteverzuimpercentage in Nederland de grens van 5 procent overschreden.

In 2002 werden werkgevers door de Wet verbetering poortwachter verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Als gevolg daarvan nam het ziekteverzuim af. Nu, twintig jaar later, geeft ongeveer de helft van de werkgevers aan dat werknemers langdurig verzuimen vanwege mentale klachten. Door de huidige krapte in de arbeidsmarkt neemt werkdruk toe, waardoor verwacht wordt dat het psychisch verzuim verder zal toenemen.

Het is belangrijk om goed met verzuim om te gaan, want voor je het weet krijg je als werkgever bijvoorbeeld een loonsanctie van het UWV als de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter onvoldoende zijn nageleefd.

Ziekteverzuim / WIA dossiers

Wij kunnen vanuit CROP HR services de volgende ondersteuning bieden bij een verzuimcasus:

Casemanager

In veel gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Een casemanager houdt zich bezig met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie, doet de praktische (en dus niet medische kant van de verzuimbegeleiding en houdt in de gaten of alle betrokkenen bij het verzuim de stappen uit de Wet verbetering poortwachter wel op tijd en correct uitvoeren.

In onze rol van casemanager kunnen we jou als werkgever verder helpen bij de re-integratie van zieke werknemers. Als je een verzuimdossier hebt waarover je eens wilt sparren of ondersteuning bij kan gebruiken dan kan je contact met ons opnemen. Ook geven we advies en bieden we ondersteuning bij een WIA dossier.

Voor meer info: Beoordeling WIA-aanvraag te laat – dienstverband arbeidsongeschikte werknemer

Ketenmachtiging Reconi

Door middel van een ketenmachtiging Reconi kunnen we vanuit CROP HR Services verzuimmeldingen doen via het UWV werkgeversportaal.

Vergelijking arbodienst en verzuimverzekering

Ben jij als werkgever aangesloten bij een arbodienst en heb je een verzuimverzekering afgesloten? Het werken met een arbodienst is verplicht. Iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn werknemers bieden. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd voor de kosten wanneer uw werknemers ziek worden. De verzekering betaalt dan het loon door en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding. Wij kunnen voor jou een vergelijking tussen meerdere arbodiensten en verzuimverzekeringen maken en bemiddelen bij het afsluiten van een arbodienstcontract/ verzuimverzekering.

Voor meer info over de wettelijke verplichting van een Arbodienst: HR Advies: Arbodienst

Neem contact op

Wil jij als werkgever 2023 ingaan met zekerheid en goede ondersteuning op het gebied van ziekteverzuim? Neem dan contact met één van onze HR consultants.