HR Advies: Arbodienst

21 oktober 2021
Artikel

Wat is een arbodienst en ben je op de hoogte dat deze verplicht is?

Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke Arbo verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt.

Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om een basiscontract bij een arbodienst te hebben.

Een arbodienst heeft vaak verschillende contracten die variëren in prijs. Een basiscontract heeft een lage prijs en een uitgebreid contract een hogere prijs. Als werkgever ben je vrij om een keuze te maken voor een contract die het meest passend is. Vergeet alleen niet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging tijdig aan te haken zij hebben namelijk instemmingsrecht.

Een arbodienstverlener en verzuimverzekeraar worden vaak door elkaar gehaald. In sommige gevallen kan de arbodienstverlening worden ondergebracht bij de verzuimverzekeraar, maar dit is niet hetzelfde. Een arbodienst richt zich op de volgende zaken:

  • Verzuimbegeleiding vanuit de arbodienst; bij de begeleiding van zieke werknemers is het namelijk verplicht om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts, die is aangesloten bij een arbodienst.
  • Beperken van de risico’s op ziekteverzuim; samen met de werknemer en de arbodienst ben je als werkgever verplicht te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan.

Een verzuimverzekeraar vergoed (een deel) de loonkosten in geval van verzuim.

De taken van een arbodienst

De ondersteuning bestaat uit verschillende aspecten o.a.:

  • Planning: wanneer een werknemer ingepland moet worden voor de bedrijfsarts, zorgt een arbodienst hiervoor;
  • Bedrijfsarts: op het moment dat een werknemer ziek is en/of de verwachting is dat dit voor een langere termijn is, moet deze worden ingepland bij een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een inschatting maken van hoelang de werknemer in verzuim zal blijven. Daarnaast kan een bedrijfsarts ook aangeven of een werknemer al dan niet met aangepaste taken en/of op arbeidstherapeutische wijze voor een deel kan werken;
  • Casemanagement: er zijn twee Casemanagers, een vanuit de organisatie en een vanuit de Arbodienst. Wanneer een werknemer gedurende een langere termijn verzuimt hebben werknemer en werkgever een aantal verplichtingen gedurende 2 jaar. De Casemanager vanuit de Arbodienst beheert het verzuimdossier voor de klant binnen de Arbodienst. Is zeg maar 1e aanspreekpunt ook om eventuele vragen voor de bedrijfsarts mee af te stemmen.

Verantwoordelijkheden werkgever

Tijdens ziekteverzuim van een werknemer liggen er ook belangrijke verantwoordelijkheden bij jou als werkgever. Op het moment dat wordt ingeschat dat een werknemer langdurig ziek is, dient er na 6 weken een probleemanalyse te worden opgesteld door de bedrijfsarts en na 8 weken een plan van aanpak. Dit is één van de verantwoordelijkheden en taken die bij jou als werkgever liggen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Voor de Wet verbetering poortwachter is het belangrijk dat je er als werkgever samen met de werknemer en de arbodienst voor zorgt dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Je hebt een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer, die is verplicht hieraan mee te werken.

Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat ziekteaangiftes bij bijzondere situaties te laat worden gedaan, of de verplichten uit de Wet verbetering Poortwachter niet worden nakomen waardoor er vergoedingen vanuit het UWV worden misgelopen of loonsancties vanuit het UWV worden opgelegd.

Koppeling softwarepakket Nmbrs

Er zijn  arbodiensten en verzuimverzekeraars die een koppeling kunnen maken met ons softwarepakket Nmbrs. Indien deze koppelingen zijn gerealiseerd hoeft er maar op 1 plek een melding te worden gedaan en worden deze automatisch ingevoerd op de plekken waar de koppeling actief is. Het voordeel je meer informatie hebt voor het genereren van managementrapportages op basis van ziekteverzuim. Wij vertellen je graag meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Hulp nodig?

Heb jij nog geen contract bij een arbodienst of sluit je arbodienst niet meer  aan op de visie die jij hebt op de gezondheid van jouw werknemers? Ben jij hierdoor geïnteresseerd in een offerte traject of benieuwd wat wij in het casemanagement verzuim vanuit de werkgeverszijde kunnen betekenen? Wij helpen je graag verder!

Neem contact op

Medewerker-Coby-van-den-Broek
Coby van den Broek
HR Consultant