Wijziging Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

15 juni 2023
Artikel

Als een werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog even door wil blijven werken, kan dit voor een werkgever positief zijn. Maar welke regels gelden er voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en wat verandert er per 1 juli 2023?

Welke regels gelden er?

Als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan zijn op bepaalde punten andere regels van toepassing zijn dan voor ‘reguliere’ werknemers.

Ontslag

Afhankelijk van wat er is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een cao, eindigt de arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ (automatisch) of loopt deze door. Het kan dus nodig zijn als Werkgever om een nieuwe arbeidsovereenkomst met een werknemer aan te gaan. Voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dan een andere ketenbepaling, namelijk dat je in 4 jaar 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag overeenkomen in plaats van de gebruikelijke 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar. Let op, voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geldt het ‘gewone’ ontslagrecht.

Transitievergoeding

Als de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of daarna, in het geval dat werknemer door blijft werken, heeft de werknemer geen recht op transitievergoeding.

Premies

Ook hoef je als werkgever geen premies meer te betalen voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Algemene Ouderdomswet (AOW). Een werknemer is dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid maar heeft nog wel recht op een Ziektewetuitkering.

Verandering per 1 juli 2023: ziekte

Tot 1 juli 2023 was de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd 13 weken. Vanaf 1 juli 2023 wijzigt deze periode naar 6 weken. Voor werkgevers is dit gunstig nu zij minder kosten hoeven te maken. Ook het opzegverbod bij ziekte wordt teruggebracht na 6 weken. Na 6 weken ziekte kan de arbeidsovereenkomst dus worden beëindigd.

Voor werknemers die al ziek waren voor 1 juli 2023 blijft de termijn 13 weken. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.

Overige rechten

Afgezien van de uitzonderingen die hiervoor zijn beschreven, heeft de AOW-gerechtigde Werknemer dezelfde rechten als ‘reguliere’ Werknemers. Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zoals arbeidsvoorwaarden, proeftijd en het concurrentiebeding blijven gelden.

Wil je dat een werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd blijft doorwerken of wil je met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mij, mijn collega’s van HR Services of Legal.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.