Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus

13 april 2022
Nieuws

Om ouders meer tijd te geven om werk en de zorg voor hun kind te combineren, is het per 2 augustus 2022 mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen.

In totaal heeft een werknemer recht op 26 weken ouderschapsverlof. Per 2 augustus 2022 is het mogelijk om 9 weken van dit ouderschapsverlof betaald op te nemen. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het betaald ouderschapsverlof zijn:

  • Het betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen door ouders, adoptie-, pleeg- of stiefouders, verzorgers en opvoeders die met het kind samenwonen;
  • Voorwaarde is dat het betaald ouderschapsverlof opgenomen wordt in het eerste levensjaar van het kind;
  • Ouders krijgen een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon;
  • Het betaald ouderschapsverlof is ook van toepassing bij kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022;
  • Het verlof kan in één keer achter elkaar of flexibel worden opgenomen.

Tip: Heb je een personeelshandboek? Dan is het verstandig om de interne procedure die werknemers moeten doorlopen om kenbaar te maken dat zij gebruik willen maken van het (betaald) ouderschapsverlof, hierin op te nemen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Met deze wetsaanpassing krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en kunnen zij bewust keuzes maken over de verdeling van werken en zorgen. Naar verwachting zullen werknemers graag gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Hoe ga je om met werknemers die al ouderschapsverlof hebben opgenomen conform de regelgeving vóór 2 augustus 2022? Hieronder een tweetal praktijkvoorbeelden:

Werknemer heeft reeds ouderschapsverlof opgenomen

Werknemer A heeft op 2 augustus 2022 een kind van 6 maanden. Werknemer A heeft in de afgelopen periode al 19 weken ouderschapsverlof opgenomen. Heeft werknemer A nog recht op betaald ouderschapsverlof? Ja. Werknemer A heeft in totaal nog 7 weken ouderschapsverlof over. Als werknemer A ervoor kiest om deze 7 weken in de aankomende 6 maanden op te nemen, heeft werknemer A 7 weken recht op een uitkering van 70% van het dagloon. Neemt werknemer A de resterende 7 weken pas na het eerste levensjaar van het kind op? Dan is er enkel recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Nieuwe werknemer met reeds opgenomen ouderschapsverlof

Werknemer B is een nieuwe werknemer die per 1 augustus 2022 in dienst is getreden. Werknemer B heeft een kind van 4 maanden oud en heeft reeds 3 weken ouderschapsverlof opgenomen bij zijn vorige werkgever. Heeft werknemer B nog recht op betaald ouderschapsverlof? Ja. In totaal heeft werknemer B recht op 9 weken ouderschapsverlof, ongeacht of er een wisseling van werkgever heeft plaatsgevonden. Voor de resterende 6 weken betaald ouderschapsverlof moet jij als nieuwe werkgever zelf een vraag doen bij het UWV.

Heb je advies of support nodig om te bepalen of jouw werknemer nog recht heeft op (betaald) ouderschapsverlof? Wij kijken graag met je mee.

Heeft een werknemer meerdere werkgevers? Dan kan bij iedere werkgever het betaald ouderschapsverlof aangevraagd worden.

Aanvragen betaald ouderschapsverlof

De aanvragen voor de WAZO-uitkering kunnenbij het UWV achteraf worden gedaan door de werkgever. In totaal kunnen er 3 betaalverzoeken worden gedaan waarbij het eerste betaalverzoek voor minimaal 1 werkweek is.

Meer weten? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze of andere WAZO-uitkeringen? Wij kunnen support bieden. Neem contact met ons op.