Ontwikkelingen en trends in de markt van bedrijfsovernames

25 april 2023
Blog

In dit artikel beschrijven we een aantal ontwikkelingen en trends in de MKB overnamemarkt.

1. Lichte afkoeling van de markt

De afgelopen jaren waren voor de M&A markt goede jaren qua aantal transacties. En de waardering van bedrijven was relatief hoog. Vanaf het najaar 2022 zien we echter een lichte afkoeling van de markt. In een aantal branches staan de rendementen door verschillende oorzaken (o.a. stijgende kosten van grondstoffen, energie, rente, huren vastgoed en personeel) onder druk. Daarnaast is er sprake van hogere risico’s door economische en geopolitieke ‘onrust’. Deze factoren leiden tot een lagere waardering van bedrijven en een lagere investeringsbereidheid bij kopers. Daarnaast bemoeilijkt de rentestijging en de onzekerheid in de markt de financiering door banken en private equity partijen. Verwacht wordt dat in 2023 het aantal transacties ten opzichte van 2021 en 2022 zal afnemen.

2. Er is nog steeds veel kapitaal beschikbaar

Ondanks de economische risico’s is er nog steeds veel kapitaal beschikbaar in de markt, met name bij investeringsmaatschappijen. Vooral goed renderende MKB bedrijven met groeipotentieel zijn nog steeds erg in trek bij investeerders. In samenhang met branches waar de rendementen onder druk staan zien we daarmee een onderscheid tussen bedrijven die goed zijn te verkopen en bedrijven die slecht zijn te verkopen.

3. Kansen voor kopers met een sterke balans

De krapte aan personeel leidt er in veel sectoren toe dat autonome groei nauwelijks nog valt te realiseren. Bijvoorbeeld bij bedrijven in de kinderopvang-, IT-, transport-, bouw- en installatiebranche. Voor bedrijven met een sterke financiële balans is het mogelijk te groeien via overnames. Dit biedt hen kansen zich te versterken in consoliderende markten. In bovengenoemde branches hoeven de waarderingen niet onder druk komen te staan, omdat er nog voldoende belangstelling is van potentiële kopers.

4. Aandacht voor ESG factoren en langetermijn waardecreatie

Een belangrijke trend is de toenemende aandacht voor ESG (Environmental, Social en Governance). Ondernemingen kunnen op lange termijn alleen duurzaam opereren als zij zich richten op zowel People, Planet als Profit. En op die manier niet alleen waarde creëren voor hun aandeelhouders maar ook op langere termijn waarde creëren voor milieu, medewerkers en maatschappij.

Kopers zullen zich steeds vaker de vraag stellen of hun overnamestrategie bijdraagt aan langetermijn waardecreatie. Verkopers dienen zich hiervan dus ook bewust te zijn. Deze ontwikkeling zal ook invloed gaan krijgen op de waardering van bedrijven.

Neem contact op