Bedrijfsfinanciering

Advies en begeleiding bij bedrijfsfinanciering

Heb je een bedrijfsfinanciering nodig? Loopt de huidige rentetermijn af? Of denk je dat het bestaande krediet beter geregeld kan worden? CROP corporate finance adviseert en begeleidt mkb-ondernemers bij het verkrijgen of behouden van bedrijfsfinanciering. Daarnaast kunnen wij helpen bij het vinden van een geschikte belegger of investeerder. Onze adviseurs hebben vele jaren ervaring met bedrijfsfinancieringen en kennen de bankwereld van binnen en buiten, hierdoor zijn wij deskundig en vakbekwaam. Ook staan wij voor een hoge kwaliteit en zijn wij erg klantgericht. Wij zitten er immers voor jou. Zodoende halen wij de druk van jouw schouders af en kan jij doen wat je het liefste doet: ondernemen.

De adviseurs van CROP corporate finance begrijpen dat er behoorlijk wat vragen kunnen spelen bij jou over het onderwerp bedrijfsfinanciering. Neem daarom vrijblijvend contact op om een keer te sparren met één van onze adviseurs of voor een mogelijke ‘quickscan’.

Erkend financieringsadvies MKB

CROP Corporate Finance is aangesloten op het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB van Stichting MKB Financiering, gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe ziet het financieringstraject eruit?

Een bedrijfsfinanciering bestaat uit meerdere stappen.

  • Allereerst wordt er een inventarisatie van de mogelijkheden en haalbaarheid gedaan in de vorm van een ‘quickscan’. Soms vindt hierbij in een vroeg stadium al afstemming plaats met één of meer banken. Hierdoor voorkom je onnodige kosten en door ons uitgebreide netwerk kunnen wij de zekerheid geven of de financieringsaanvraag kansrijk is.
  • Vervolgens stellen wij een financieringsmemorandum op. Hierin geven wij een uitgebreide beschrijving van de onderneming en de aard van de kredietbehoefte. Ook geven wij potentiële financiers inzage in de belangrijkste risico’s, marktomstandigheden en de financiële performance van het bedrijf. Dit gebeurt zowel historisch als door middel van prognoses. In overleg met jou bepalen wij hierbij vooraf op welke wijze jouw financiering optimaal is gestructureerd. Zo bepalen wij samen welke bv’s aansprakelijk moeten zijn, welke zekerheden je afgeeft, hoe hoog het krediet is en hoe veel je moet gaan aflossen.
  • In overleg, sturen wij dit informatiememorandum naar één of meerdere banken. Het opgestelde informatiememorandum zorgt voor een snelle doorlooptijd bij de banken, omdat alles compleet wordt aangeleverd en wij weten wat voor informatie van belang is.
  • Wij kunnen je vervolgens assisteren bij de selectie van het beste kredietvoorstel en het uitonderhandelen van de voorwaarden en tarieven. Hierbij kijken wij niet alleen naar de laagste rente, maar vooral ook of de financieringsconstructie optimaal is. Belangrijke onderdelen zijn de condities met betrekking tot de looptijd, aflossingen en zekerheden. Daarnaast hebben wij tientallen bedrijven met financieringsvraagstukken begeleid. Hierdoor is er een uitgebreid netwerk ontstaan en hebben wij een prima reputatie opgebouwd bij verschillende banken en alternatieve financiers in Nederland.
  • Ten slotte kiezen wij in overleg met jou voor het beste kredietvoorstel. Hierna blijven wij in contact, totdat het geld daadwerkelijk is overgemaakt.

Andere mogelijkheden

Naast financieringsaanvragen regelen wij ook onderhoud op bestaand krediet. Daar bedoelen we mee dat het vaak mogelijk is voorwaarden en condities te verbeteren, omdat jouw bedrijf goede resultaten laat zien. Belangrijk daarbij is dat de communicatie tussen jou en de bank goed verloopt. Wij zorgen er voor dat de bank jou blijft begrijpen, maar ook dat jij de bank begrijpt. Tevens begeleidt CROP corporate finance MKB ondernemers die bij ‘Bijzonder Beheer’ van de bank terecht zijn gekomen. Meestal in opdracht van de ondernemer zelf, maar soms ook op initiatief van de betreffende bankinstelling.

Al met al geeft CROP corporate finance advies en begeleidt MKB ondernemers tijdens elke fase van het financieringsproces. Wij adviseren MKB ondernemers in of rondom de regio midden-Nederland vanuit onze kantoren in Utrecht, Amersfoort, Ede, Arnhem en Hoofddorp.

Wil jij weten wat de financieringsmogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Veel gestelde vragen over bedrijfsfinanciering

Klik op één van onderstaande vragen om de toelichting te lezen.

Wat is een bedrijfsfinanciering?
Bedrijfsfinanciering is het verkrijgen van vreemd vermogen om je plannen te realiseren. Bijvoorbeeld een lening voor de aanschaf van activa zoals een bedrijfspand of machine, het ondersteunen van groei- en uitbreidingsplannen of voor minder tastbare zaken zoals een overnamefinanciering voor de betaling van goodwill bij een bedrijfsovername. CROP corporate finance adviseert mkb-ondernemers bij het verkrijgen van alle soorten bedrijfsfinanciering. Onze focus ligt daarbij op maatwerk krediet vanaf één miljoen euro.
Welke bronnen zijn er voor bedrijfsfinanciering?
CROP corporate finance is aangesloten op het Keurmerk Erkend Financiering MKB en heeft een zeer uitgebreid netwerk onder vrijwel alle mkb-financiers in Nederland. De maatwerkfinancieringen die wij begeleiden worden meestal ondergebracht bij een reguliere bankinstelling zoals ABN Amro, ING of Rabobank, maar daarnaast hebben wij ook toegang tot een aantal andere banken, crowdfundplatforms, direct lenders, leasemaatschappijen, factoring bedrijven en talloze alternatieve financiers zoals NPEX en Fundiq. Wij kennen de weg in het Nederlandse financieringslandschap goed en weten welke financier het beste bij jouw situatie past. Indien wenselijk, kunnen wij je ook in contact brengen met verstrekkers van risicodragend vermogen, zoals een participatiemaatschappij.
Welke bron past het best bij mijn financieringsbehoefte?
Financieren is altijd maatwerk. Het kiezen van de juiste vorm van bedrijfsfinanciering hangt af van verschillende factoren, zoals onder andere de ontwikkelingsfase van je bedrijf, het bedrag dat je nodig hebt, de financiële positie van je bedrijf en waarvoor je het krediet precies nodig hebt. Onze expertise is om jouw kredietbehoefte om de juiste wijze te vertalen naar de financier(s) die we in overleg met jou benaderen. Bij CROP hebben we een groot netwerk waarin alle verschillende bronnen van financiering zijn vertegenwoordigd. Door verder te kijken dan je primaire financieringsbehoefte en je totale financiële plaatje te bekijken, blijken er altijd mogelijkheden te zijn om tot een passende oplossing te komen. Het is dan belangrijk om een solide financieel plan op te stellen en rekening te houden met de kosten en voordelen van elke optie voor je een beslissing neemt. En het komt regelmatig voor dat met dat financiële plan je eigen bank toch bereid is om jouw ambities te financieren. Soms is het slim om bestaande (achtergestelde) leningen tegen gunstigere voorwaarden om te zetten, omdat het risicoprofiel van je onderneming is verbeterd. Ook houden we altijd rekening met investeringen in de nabije toekomst om de behoefte aan extra werkkapitaal in verband met groei.
Hoelang duurt het om bedrijfsfinanciering te krijgen
Een doorlooptijd van ongeveer twee maanden is gebruikelijk. Vanaf het moment dat wij over alle informatie beschikken en hebben afgestemd wat de kredietaanvraag gaat worden, duurt het ongeveer twee weken om een goed financieringsmemorandum op te stellen. Nadat we dat met jouw goedkeuring naar de financier(s) hebben gestuurd, duurt het meestal 1,5 week voordat we een indicatieve offerte ontvangen. Het fiattraject dat daarna komt, verschilt per financier, maar duurt gemiddeld zo’n 3 à 4 weken. Na goedkeuring ontvang je meestal binnen één week een kredietofferte ter ondertekening. Overigens zijn er steeds meer financiers, waarbij de doorlooptijd aanzienlijk kan worden verkort en deze vormen van financieren lenen zich in toenemende mate ook voor wat grotere maatwerk financieringen. Ons advies is wel: begin op tijd en lever de aanvraag in één keer aan bij de financier(s), inclusief alle benodigde stukken.
Wat kost een advies- en begeleidingstraject?
Omdat wij maatwerk leveren is daar geen eenduidig antwoord op. De vergoeding die je ons betaalt kan een uurtarief zijn, een vast bedrag voor het gehele traject of een percentage over de verkregen financiering, of een combinatie van het voorgaande. Wij zijn bereid om indien je dat wenst (een deel) van onze vergoeding te laten afhangen van het welslagen van de kredietaanvraag. De afspraken leggen wij van tevoren vast in een offerte en/of opdrachtbrief. Je verdient onze inzet vaak terug door een lagere afsluitprovisie bij de financier en doordat je veel minder tijd kwijt bent en kunt kiezen uit meerdere kredietoffertes.
Hoeveel kan ik als ondernemer lenen?
Het uitgangspunt is dat goede plannen altijd te financieren zijn. Normaal gesproken kun je met een goed plan bij een gewone bank ongeveer 2,5 à 3 x de EBITDA van het bedrijf (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, rente en belasting) lenen. Echter de financieringsmogelijkheid voor de aanschaf van een bedrijfspand is doorgaans ruimer. Dat geldt ook voor het verstrekkingsbeleid van allerlei alternatieve financiers met wie wij contact hebben. Aan de hand van recent cijfermateriaal en je plannen, maken wij aan het begin van het traject een inschatting van je leencapaciteit, inclusief de bijbehorende rente- en aflossingsverplichtingen.

Neem contact op

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.