CROP M&A over de geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

15 juli 2022
Blog

Als twee partijen met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke fusie, overname, participatie of samenwerking moeten ze allereerst ontdekken of ze wel bij elkaar passen. Daarvoor zullen partijen meer over elkaar willen weten en zal er informatie uitgewisseld moeten worden. Meestal zit daar gevoelige informatie over de bedrijfsresultaten, klanten of know how bij. Maar hoe voorkom je dat die vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen of door de ander wordt misbruikt om zijn concurrentiepositie te verbeteren?

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst of NDA?

Om ervoor te zorgen dat een ander vertrouwelijk omgaat met de informatie die diegene over jouw bedrijf ontvangt, is het raadzaam om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Vaak wordt zo’n overeenkomst ook wel een non‑disclosure agreement (NDA) genoemd. In zo’n overeenkomst spreek je bijvoorbeeld af welke informatie vertrouwelijk is, hoe de partij die de informatie ontvangt daarmee om zal gaan en voor welke doeleinden deze informatie gebruikt mag worden.

Wat is het doel van een NDA? 

Een NDA is een overeenkomst die alleen maar ziet op het omgaan met vertrouwelijke informatie. Het sluiten van een NDA houdt dus nog niet de intentie in om ook een verdere overname of samenwerking aan te gaan. Het doel is juist om partijen de kans te geven de mogelijkheden voor een samenwerking, overname of participatie af te tasten. Het is daarom van belang om ook afspraken te maken over het teruggeven of vernietigen van de gegevens in het geval dat de transactie niet doorgaat of om partijen te verbieden binnen een bepaalde termijn personeel van de andere partij in dienst te nemen. Zo voorkom je dat de ander probeert te vissen naar gevoelige informatie of cruciaal personeel om deze vervolgens na het afbreken van de onderhandelingen in de eigen onderneming in te zetten.

Wat gebeurt er bij schending van de geheimhoudingsovereenkomst?

Als een partij geheimhouding heeft beloofd maar zich daar niet aan houdt, is het uitgangspunt dat die partij aan de ander de schade moet vergoeden die het gevolg is geweest van die schending. Vaak zal het echter lastig zijn om vast te stellen wat de schade is geweest als gevolg van die schending en wil je liever voorkomen dat de geheimhouding wordt geschonden. Als vertrouwelijke informatie eenmaal is uitgelekt, is dat immers zelden ongedaan te maken. In een NDA is daarom veelal een boete opgenomen. Ook als de schade niet aangetoond kan worden, heb je bij schending van de afspraken recht op betaling van de boete. De boete moet hoog genoeg zijn om een afschrikkende werking te hebben en ervoor te zorgen dat het voor een partij commercieel gezien niet interessant is om de afspraken te schenden en de boete maar voor lief te nemen. Als het boetebeding goed is geformuleerd, kan je bovendien naast de boete ook je schade verhalen op de wederpartij. Aan de andere kant moet de hoogte van de boete niet buitensporig zijn, anders loop je het risico dat een rechter de boete verlaagt.

Stem de NDA goed af op de situatie

Geen twee situaties zijn helemaal hetzelfde en dus is een standaard NDA vaak niet de meeste geschikte keuze. Het kan van groot belang zijn om de NDA goed af te stemmen op de partijen en hun belangen. Welke informatie zal er worden gedeeld? Wordt de informatie doorgegeven aan aandeelhouders of adviseurs van de wederpartij en hoe zorg je ervoor dat die zich ook houden aan de geheimhouding? Zal slechts één partij vertrouwelijke informatie ontvangen of krijgen partijen allebei een kijkje in de keuken bij de ander? Het is belangrijk om te zorgen dat de NDA aansluit op de situatie. Alleen op die manier biedt een NDA de bescherming die jouw onderneming verdient.

Meer weten?

Heb je hulp nodig of wil je meer informatie over ‘Mergers & Acquisitions‘? Bekijk onze informatie over CROP corporate finance of neem contact op met één van onze specialisten.