Ziekteverzuim werknemer

23 november 2021
Artikel

Zodra je werknemer zich ziek meldt is het niet altijd meteen duidelijk of een ziekmelding tot een langdurige ziekmelding kan leiden. Het is in ieder geval altijd te adviseren om meteen bij de 1e ziektedag een melding te doen bij je Arbodienst en / of verzuimverzekering.

Ben je nog niet in het bezit van een Arbodienst of verzuimverzekering dan kunnen wij hier ook over adviseren.

Bij ziekteverzuim van je werknemer ben je als werkgever verplicht om de Wet verbetering Poortwachter te volgen. Dit is wettelijk verplicht, maar ook erg belangrijk om na mogelijk 104 weken ziekte geen loonsanctie te krijgen voor een mogelijk 3e ziektejaar van het UWV.

Het tussentijds contact onderhouden met de werknemer, tijdig de (wettelijke verplichte) UWV formulieren samen ondertekenen, mogelijk opstarten van een 2e spoor traject en arbeidsdeskundig onderzoek is allemaal onderdeel van een verzuimdossier.

Zodra de 104 weken ziekte is bereikt en er heeft een WIA beoordeling door het UWV plaatsgevonden stopt de loondoorbetalingsverplichting, maar dient het dienstverband met de werknemer nog wel juridisch te worden afgewikkeld. Aansluitend kan er na betaling van de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer ook nog compensatie worden verkregen voor de werkgever via het UWV.

Als ondernemer/ werkgever heb je vaak geen specialistische kennis in huis omtrent alle (wettelijke) verplichtingen die bij ziekteverzuim komen kijken voor zowel werkgever als werknemer.

CROP Accountants & Adviseurs heeft deze specialistische kennis wel in huis en kan vanuit casemanagement van je onderneming HR advies en support bieden bij ziekteverzuim. Heb je een ziekteverzuim casus of dossier waar je graag over zou willen sparren, of dat wij dit dossier van je overnemen? Neem dan contact op!

Neem contact op

Chantal Bakkes, HR consultant bij CROP accountants & adviseurs
Chantal Bakkes
HR Consultant