Voorwaarden verruiming subsidie generieke werkvoorziening per 1 juli

2 juli 2021
Artikel

Wat houdt de generieke werkgeversvoorziening in?

Wanneer je als werkgever een of meerdere werknemers met een functiebeperking in dienst hebt, van plan bent in dienst te nemen en voornemens om drie jaar in dienst te houden, kan je een subsidie aanvragen. Met deze subsidie worden de kosten gedekt voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functiebeperking.

Wat zijn de huidige voorwaarden?

Deze subsidie wordt op dit moment alleen verstrekt als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Er moet een noodzakelijke aanpassing of inrichting van je werkplek of het bedrijf worden gedaan in de vorm van de voorziening;
  • Er moet minimaal één werknemer in dienst zijn die de voorziening noodzakelijkerwijs nodig heeft, gedurende de 3 jaar;
  • Werknemer krijgt of heeft minimaal een dienstverband voor 6 maanden;
  • Het UWV heeft een arbeidsbeperking vastgesteld;
  • Zonder deze voorziening kan deze werknemer de werkzaamheden niet uitvoeren;
  • Een WSW dienstverband komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Welke voorwaarden zijn verruimd?

De voorwaarden voor de subsidie worden per 1 juli op drie punten verruimd:

  • Werkgever hoeft de specifieke werknemer met de arbeidsbeperking niet meer op te geven bij de subsidieaanvraag. Werkgever hoeft alleen het UWV te informeren over de werknemer vanaf het moment van realisatie van de werkplek aanpassingen.
  • De doelgroep wordt uitgebreid. Op dit moment verstrekt het UWV de subsidie enkel voor werknemers met een structurele arbeidsbeperking vanuit de WIA en Wajong. Daar komen nu de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk bij.
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor meeneembare voorzieningen. Dit zijn middelen als orthopedische werkschoenen of een brailleleesregel.

Aanvraag subsidie?

Er is in totaal is er € 8.000.000 euro vrijgemaakt door het kabinet voor deze voorzieningen. De subsidie is dan ook aan te vragen bij het UWV.

Meer weten?

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen, of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Wat is een WSW dienstverband?

De Wet sociale werkvoorziening is er voor mensen met een beperking maar die wel  die willen werken, en die door hun beperking niet zelfstandig in een onaangepast bedrijf kunnen functioneren. Dit wordt ook wel een arbeidshandicap genoemd. Mensen kunnen door een aantal oorzaken een arbeidshandicap hebben: een lichamelijke, een verstandelijke, een psychische oorzaak of een combinatie hiervan. Door de WSW kunnen mensen met een arbeidshandicap werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Dit onder zo normaal mogelijke omstandigheden en als het kan bij een gewone werkgever.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering kan in twee gevallen worden aangevraagd. In het eerste geval wanneer je door ziekte minder of niet meer kunt werken. In het tweede geval wanneer je door ziekte niet meer het oude loon kunt verdienen.

Wat is een Wajong-uitkering?

De Wajong-uitkering is voor mensen die voor het 18e levensjaar of tijdens een studie een handicap of ziekte hebben en hierdoor nooit meer kunnen worden. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan heb je recht op een Wajong-uitkering.

Wat houdt de Banenafspraak in?

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. UWV beheert het doelgroep register.

Wat is Beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Wat compenseert een Loonkostensubsidie? 

Een loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.