Verval vakantiedagen 1 juli 2022?

13 mei 2022
Nieuws

In principe vervallen wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Met andere woorden, per 1 juli 2022 vervallen de wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd. Of toch niet?

In Europese rechtspraak is namelijk geoordeeld dat een werkgever een vergaande zorg- en informatieverplichting heeft. Een werkgever moet een werknemer op precieze wijze en tijdig informeren over het saldo aan wettelijke vakantiedagen en ook over het gevolg als deze dagen per 1 juli nog niet zijn opgenomen (namelijk verval van de vakantiedagen). De bewijslast hiervan rust op de werkgever. Deze rechtspraak is door de Rechtbank Noord-Holland en het Gerechtshof Den Haag in 2021 en door de Rechtbank Den Haag op 30 maart 2022 bevestigd.

Het gevolg indien een werkgever zijn werknemers niet of onvoldoende duidelijk informeert, is dat de werknemers hun recht op de wettelijke vakantiedagen na het verstrijken van de vervaltermijn per 1 juli 2022 behouden. De wettelijke vakantiedagen verjaren dan pas na 5 jaar!

Het doel van deze verplichting voor werkgevers is dat werknemers de mogelijkheid moeten hebben om daadwerkelijk vakantie met behoud van loon op te nemen. Indien nodig moet een werkgever werknemers daar dus formeel toe aanzetten.

Door de coronacrisis zien we in de praktijk dat werknemers in 2021 minder vakantiedagen hebben opgenomen. Dat maakt het nu nog relevanter om als werkgever in actie te komen en werknemers te attenderen op de aankomende vervaltermijn.

Onze aanbevelingen:

  • Houd de verlofadministratie als werkgever goed bij. Dit is niet alleen een plicht maar dit maakt ook het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen inzichtelijk.
  • Neem in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld vakantieregeling op dat wettelijke vakantiedagen vóór 1 juli van ieder jaar moeten worden opgenomen op straffe van verval.
  • Informeer werknemers – het liefst schriftelijk/per e-mail – regelmatig over hun restant aan (wettelijke) vakantiedagen, vraag hen om eventueel nog niet genoten wettelijke vakantiedagen vóór 1 juli 2022 op te nemen en wijs ze op het gevolg van het niet opnemen van de vakantiedagen (namelijk dat deze zullen vervallen).