Einde steun- en herstelpakketten per 1 oktober 2021

31 augustus 2021
Nieuws

Einde NOW, TVL en TOZO per 1 oktober 2021

Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen vanaf 1 oktober 2021 niet meer worden verlengd. Dit betekent dat de NOW, de TVL en de TOZO komen te vervallen. De werktijdverkorting die vooruitlopend op de NOW buiten werking was gesteld, wordt weer heringevoerd. Het kabinet heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de werktijdverkorting niet kan worden gebruikt voor corona-gerelateerde omstandigheden.

De corona financieringsregelingen en ook het Garantiefonds Evenementen blijven nog wel het gehele jaar van kracht. Omdat nog niet alle sectoren naar verwachting weer helemaal open kunnen per 1 oktober, is het kabinet op dit moment bezig met het uitwerken van specifieke steunmaatregelen gericht op die sectoren. Naar verwachting komt daar voor 1 oktober meer duidelijkheid over.

Uitstel betaling ten einde

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt definitief per 1 oktober 2021 zoals eerder aangekondigd. Vanaf dat moment moeten ondernemers nieuwe belastingschulden weer tijdig gaan voldoen en wordt ook de invorderingsrente weer stapsgewijs verhoogd. De schulden waarvoor tot 1 oktober 2021 uitstel is verleend, moeten vanaf 1 oktober 2022 in maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Deze terugbetalingsregeling duurt maximaal vijf jaar tot uiterlijk 1 oktober 2027.

Fiscale coronagoedkeuring nog deels verlengd

Hoewel de generieke steunmaatregelen per 1 oktober ten einde komen, wordt vanuit praktisch oogpunt een aantal fiscale coronagoedkeuringen verlengd tot 1 januari 2022. De belangrijkste goedkeuring is dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding die aan de werknemer is toegekend voor 13 maart 2020 ongewijzigd voort mogen zetten tot het einde van 2021.

Heb je vragen, of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan gerust contact met op met de Coronadesk via coronadesk@crop.nl