Dit is wat de Wet Vifo betekent voor fusies en overnames

15 februari 2024
Artikel

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Vifo is de grip van de overheid op investeringen, fusies en overnames in vitale sectoren flink uitgebreid. Hoe gaat dit precies in zijn werk en waar moet je rekening mee houden?

Wat is de Wet Vifo?

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) is ingevoerd om te voorkomen dat zeggenschap over vitale processen in ongewenste handen komt. Denk bijvoorbeeld aan warmtetransport, het luchtvervoer, het havengebied of het bankwezen. Om ontwrichting van deze processen te voorkomen, heeft de overheid de mogelijkheid om transacties te toetsen waarbij (een deel van) een onderneming – die een vitaal proces aanbiedt – wordt verworven.

Transactie melden bij het BTI

De Wet Vifo bevat een opsomming van de sectoren die worden gezien als vitale aanbieders. Die opsomming zal waarschijnlijk van tijd tot tijd worden aangepast. Voor ondernemingen binnen deze sectoren geldt dat een transactie gemeld moet worden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) als door een koper zeggenschap wordt verkregen over de onderneming. Een uitzondering hierop zijn ondernemingen die actief zijn in zeer sensitieve technologieën (waaronder ondernemingen die bepaalde technologieën of goederen aanbieden die een rol kunnen vervullen bij militaire activiteiten). Binnen die sectoren moet een transactie al worden gemeld als een koper ‘significante invloed’ krijgt over een onderneming. Daarvan kan al sprake zijn als de koper 10% van de stemrechten verkrijgt. Ook het uitbreiden van een al bestaand belang moet onder omstandigheden gemeld worden.

Wat doet het BTI?

Het BTI toetst onder andere of de transactie leidt tot verstoring van vitale processen of resulteert in ongewenste strategische afhankelijkheid van andere landen. Een transactie die gemeld moet worden bij het BTI mag niet worden uitgevoerd voordat die door het BTI is goedgekeurd. Aan die goedkeuring kan het BTI ook voorwaarden verbinden. Voor deze toetsing moet in ieder geval rekening gehouden worden met een termijn van acht weken, maar dit kan, wanneer aanvullend onderzoek en nadere toetsing nodig is, oplopen tot ongeveer een jaar.

Terugwerkende kracht

Bijzonder is dat de Wet Vifo met terugwerkende kracht geldt vanaf 9 september 2020. De minister van Economische Zaken heeft een periode van acht maanden gekregen om in het verleden al uitgevoerde transacties alsnog aan een controle te onderwerpen. Die mogelijkheid is op 1 februari 2024 afgelopen. Dat betekent dat partijen bij al uitgevoerde transacties in principe niet meer met de Wet Vifo te maken krijgen.

Moet een transactie worden gemeld?

Voor nog uit te voeren investeringen, fusies of overnames is het belangrijk om telkens na te gaan of deze gemeld moeten worden. Als een transactie onterecht niet wordt gemeld kan dat leiden tot een boete van maximaal € 900.000 of, als dat meer is, 10% van de jaaromzet van de onderneming.

Wil je meer weten over de Wet Vifo of ben je benieuwd of deze wet gevolgen heeft voor jouw onderneming of een geplande overname? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.