Schadevergoeding bij ontslag van statutair bestuurder in loondienst?

17 mei 2024
Artikel

Veel statutair bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van een managementovereenkomst met de vennootschap. Regelmatig komt het ook voor dat statutair bestuurders hun werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst verrichten, in loondienst van de vennootschap dus. Als sprake is van een dergelijke dubbele rol, betekent ontslag van de werknemer als statutair bestuurder volgens vaste rechtspraak ook het einde van de arbeidsovereenkomst.

Redelijke grond voor ontslag nodig voor beëindigen arbeidsovereenkomst

Vaak wordt door aandeelhouders aangenomen dat een statutair bestuurder op ieder moment door de vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen. Als deze statutair bestuurder ook werknemer is, kan een dergelijk ontslag voor de vennootschap echter nog een duur staartje krijgen. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is immers een redelijke grond voor ontslag nodig. Dat is niet anders als de werknemer ook statutair bestuurder is en in die hoedanigheid ontslagen wordt.

Statutair bestuurder niet rechtsgeldig ontslagen als werknemer

In een recente uitspraak stelde een ontslagen statutair bestuurder dat zij niet rechtsgeldig was ontslagen als werknemer. De vennootschap stelde zich op het standpunt dat sprake was geweest van een rechtsgeldig ontslag op staande voet, ingegeven door grensoverschrijdend gedrag van de betreffende bestuurder.

Het lukte de bestuurder niet om de rechter ervan te overtuigen dat het ontslag als statutair bestuurder ongeldig was. De rechter oordeelde echter wel dat ten tijde van de opzegging geen sprake was van een geldig ontslag op staande voet omdat het grensoverschrijdende gedrag al een aantal maanden eerder had plaatsgevonden. Voor rechtsgeldig ontslag op staande voet is nodig dat dit ‘zonder uitstel’ gebeurt. Omdat hiervan in deze zaak geen sprake was, was het gevolg dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was beëindigd.

Recht op schadevergoeding

Het ontbreken van een geldig ontslag leidt niet tot herstel van de arbeidsovereenkomst, maar betekent in dit geval wel dat de ex-bestuurder recht heeft op een transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding van de werkgever.

Ga zorgvuldig om met ontslag

Wanneer een statutair bestuurder ook werknemer is, is het van belang om zorgvuldig om te gaan met ontslag van de betreffende bestuurder. Dit om te voorkomen dat de vennootschap na ontslag wordt geconfronteerd met een prijskaartje wegens een ongeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Neem contact op

Wil je meer weten over de mogelijkheden om een statutaire bestuurder te ontslaan of juist over de bescherming waarop een statutair bestuurder aanspraak kan maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.