Per 1 januari 2024 CO2-registratieplicht voor werkgevers

20 september 2023
Artikel

Heeft je bedrijf 100 of meer werknemers? Dan geldt vanaf 1 januari 2024 een rapportageverplichting over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer voor medewerkers van je organisatie.

Dit artikel vloeit voort uit de fiscale wijzigingen die zijn aangekondigd in de Miljoenennota 2024.

Vanaf wanneer indienen?

Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren. Uiterlijk op 30 juni 2025 moeten de gegevens over het jaar 2024 worden gerapporteerd. Zorg daarom dat de administratie op orde is om tijdig de benodigde informatie in te kunnen sturen.

Wat moet worden gerapporteerd?

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers dat gegevens van de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer worden gerapporteerd. Het gaat om de jaartotalen van het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en per gebruikte brandstof. Door RVO is een handreiking gepubliceerd waarin de handvatten van deze rapportageverplichting zijn opgenomen.

Hoeveel werknemers? 
Om te bepalen of een werkgever verplicht is om gegevens aan te leveren, moeten alle werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) met hetzelfde KvK-nummer bij elkaar worden opgeteld. Peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari.

Hiervoor tellen alleen de werknemers mee die op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste 20 uur betaalde arbeid per maand verrichten. Vrijwilligers zijn geen werknemers. Gedetacheerden en uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen de organisatie tellen hier niet in mee. Werknemers met afroepcontracten of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen ook niet mee als werknemers.

Meer weten?

Heb je hierover vragen of ben je op zoek naar advies? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee en helpen je graag verder.

Meer informatie

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met Suzanne van Hattem – Coppens met je persoonlijke CROP adviseur.