Loonbelasting

Loonbelasting is een directe belasting die door werkgevers geheven wordt over het loon van werknemers en afgedragen aan de fiscus. De loonbelasting is een deel van de zogenaamde loonheffing. Daarnaast worden over het loon nog sociale premies geheven. Of je nu nationaal of internationaal actief bent, ongetwijfeld krijg je regelmatig te maken met vraagstukken op het gebied van loonbelasting en premieheffing. Welke wet- en regelgeving is van toepassing? En hoe kunt u het risico op naheffingen tot een minimum beperken?

Onze andere specialismen

Contact

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
Brian Pennings
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl