Nieuwe regelgeving voor turboliquidatie

17 november 2023
Artikel

Na een lange aanloopperiode is op 15 november de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Met deze nieuwe wet, is het bestuur van een rechtspersoon bij turboliquidatie verplicht meer verantwoording af te leggen over het gebrek aan baten.

Wat is turboliquidatie

Turboliquidatie is een wijze van ontbinding van een rechtspersoon waar gebruik van kan worden gemaakt indien de rechtspersoon geen baten (meer) heeft. De rechtspersoon houdt dan bij ontbinding direct op te bestaan, zonder dat een vereffening nodig is. Tot voor kort hoefde het bestuur van de rechtspersoon bij turboliquidatie geen verantwoording af te leggen over het gebrek aan baten of de periode voorafgaand aan de ontbinding. Dat betekende dat schuldeisers vaak onbetaald achterbleven, zonder informatie over waarom hun vorderingen niet betaald konden worden. Zo was het voor schuldeisers ook moeilijk om te achterhalen of zij niet onrechtmatig benadeeld werden door de ontbinding.

Meer verantwoording afleggen bij turboliquidatie

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet, is het bestuur verplicht meer verantwoording af te leggen. Zo moet een balans en een staat van baten en lasten worden gedeponeerd over het boekjaar waarin de ontbinding plaatsvindt en het voorafgaande boekjaar als over dat boekjaar nog geen jaarrekening is gepubliceerd, evenals een omschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten. Daarnaast moeten de jaarrekeningen over de boekjaren voorafgaand aan het jaar van ontbinding worden gepubliceerd, voor zover die openbaar gemaakt hadden moeten worden maar nog niet zijn gepubliceerd. Concrete invulling van hoever in het verleden deze verplichting terug gaat ontbreekt vooralsnog.

Bestuursverbod

Indien een bestuurder niet voldoet aan de bovenstaande verplichtingen of meerdere keren gebruik maakt van de turboliquidatie voor rechtspersonen waarin schuldeisers onbetaald achterblijven, kan dat reden zijn voor het opleggen van een bestuursverbod. Dat betekent dat de betreffende bestuurder tijdelijk niet meer ingeschreven kan worden als bestuurder van een rechtspersoon.

Blijf alert op publiceren jaarrekening en deugdelijke toelichting

De nieuwe wetgeving betekent dat bestuurders alert moeten blijven op het publiceren van de jaarrekeningen, indien zij in aanmerking willen komen voor turboliquidatie. Daarnaast zullen met name bestuurders van vennootschappen waar bij turboliquidatie schuldeisers onbetaald achterblijven een deugdelijke toelichting moeten opstellen om te voorkomen dat zij eventueel te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer informatie

Wij denken graag mee over wat de nieuwe wetgeving betekent voor jouw onderneming en, indien je turboliquidatie overweegt, welke stappen daarvoor nodig zijn.

Neem contact op met Julie Gilleit of bekijk hier meer informatie over onze diensten op het gebied van Legal.