Memo keten- en inlenersaansprakelijkheid

8 maart 2021
Artikel

Een overheid die strooit met subsidies. Miljarden euro’s aan steun gaan onder andere uit naar de NOW, de TVL en er wordt massaal om uitstel van betaling van belastingen gevraagd. Ben je er als ondernemer van bewust dat je risico loopt indien je zaken doet met partijen die hun loonheffingen en omzetbelasting niet afdragen. In tijden zoals vandaag, staan veel partijen mogelijk op ‘omvallen’ en worden wellicht niet alle belastingschulden voldaan.

Jij als ondernemer kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en mogelijk ook de omzetbelasting wanneer deze niet worden betaald. We zien dit risico in toenemende mate groter worden waarbij de Belastingdienst zelfs in deze tijden tot invordering overgaat en claims oplegt van honderdduizenden euro’s. Dit betekent een claim die jij krijgt omdat jouw leverancier of (onder)aannemer zijn belastingen niet heeft afgedragen.

Wil je hier meer over weten en hoe je deze risico’s kunt beperken, lees dan ons memo hierover, neem contact op met je CROP contactpersoon of met een van onze specialisten via loonheffingen@crop.nl.

Download

Neem contact op

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner Tax