De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de Coronacrisis: een gunstig moment om uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen?

28 oktober 2020
Artikel

Om meerdere redenen is dit een goed moment om na te denken over de overdracht van uw bedrijf aan uw kinderen via een schenking. Wij leggen uit waarom.

De BOR ligt al langere tijd onder het vergrootglas. Er is een groot risico dat deze in een volgende kabinetsperiode wordt versoberd. Als door de coronacrisis de omzet van uw bedrijf is gedaald, is waarschijnlijk ook de waarde van uw onderneming (tijdelijk) gedaald. Juist bij een lagere waarde is het een interessant moment om de onderneming aan uw kinderen te schenken.

In de huidige BOR geldt onder voorwaarden een ruime vrijstelling voor de schenkbelasting. Tot een ondernemingsvermogen van ca. € 1,1 miljoen geldt een algehele vrijstelling van schenkbelasting, van het meerdere boven € 1,1 miljoen is 83% vrijgesteld. Let wel: de kinderen zijn verplicht de onderneming vijf jaar voort te zetten. Verkoop aan een derde binnen vijf jaar betekent alsnog schenkbelasting afrekenen over de gehele waarde van de onderneming ten tijde van de schenking. Zie ook https://crop.nl/kennisbank/schenken-en-vererven-van-ondernemingsvermogen-bedrijfsopvolging-in-vogelvlucht/

Voordelen in de huidige situatie

Als aan de voorwaarden wordt voldaan is het dus geen uitstel, maar afstel (!) van schenkbelasting. Uitgaande van het hoogste tarief voor kinderen draagt u de onderneming  tegen een gunstig tarief van 3,4% schenkbelasting over. Met toepassing van de BOR kan u dus veel schenkbelasting besparen.

Ook in de inkomstenbelasting geldt een faciliteit ingeval van schenking van een onderneming. Het schenken van aandelen leidt immers tot een afrekenmoment (box 2).

Een belangrijke voorwaarde in geval van schenking van aandelen is dat de verkrijger(s) voorafgaand aan de verkrijging tenminste 36 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.

Als u een schenking van aandelen aan uw kind(eren) overweegt, dan is het nu de tijd om dit in gang te zetten. Daarvoor is het verstandig om eerst te onderzoeken:

  1. Wat de waarde van uw onderneming is. CROP corporate finance kan voor u een (indicatieve) waardebepaling uitvoeren, zodat u te weten komt over welke bedragen het gaat.
  2. Of bij schenking uw toekomstige financiële doelstellingen niet in gevaar komen. Fiscalisten van CROP, gespecialiseerd in Estate- en Financiële Planning, kunnen dat voor u in kaart brengen.

Wilt u de zeggenschap behouden?

Als u de onderneming geheel of gedeeltelijk wilt overdragen, maar de zeggenschap toch wilt behouden, dan zijn hiervoor meerdere mogelijkheden. In de praktijk kiest men vaak gekozen voor een stichting administratiekantoor (STAK). De kinderen krijgen dan geen aandelen geschonken, maar certificaten van aandelen die recht geven op het economische eigendom. De STAK houdt de zeggenschap. En omdat u zelf bestuurder wordt van de STAK houdt u daarmee de volledige zeggenschap over uw bedrijf.

Mocht u een schenking van aandelen overwegen, dan is het nu de tijd om dit in gang te zetten. De voorwaarden van toepassing van de BOR zijn dermate stringent dat een goede voorbereiding en begeleiding vereist is. CROP corporate finance kan vanuit haar kennis over bedrijfsoverdracht en waardering een professionele bijdrage leveren aan een goede bedrijfsoverdracht en werkt daarvoor graag samen met uw accountant of fiscalist.

Contactpersonen

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance