Whitepaper: Aftrek van voorbelasting

8 mei 2024
Whitepaper

Wanneer je als ondernemer economische prestaties verricht die btw-belast zijn, heb je recht op aftrek van voorbelasting.

De voorbelasting die je – al dan niet gedeeltelijk – in aftrek mag brengen, bestaat uit:

  • De btw op de aan jou geleverde goederen en aan jou verleende diensten.
  • De btw ter zake van de door jou verrichte intracommunautaire verwervingen.
  • De btw ter zake van de door jou verrichte invoer van goederen die bestemd zijn voor jou.
  • De btw die naar jou verlegd is ter zake van een verleggingsregeling.

De verleggingsregeling speelt onder meer bij business-to-businessdiensten, bij het opteren voor een btw-belaste levering van een onroerende zaak en bij onderaanneming in de bouw.

Niet alleen voor btw-belaste prestaties in Nederland, maar ook voor prestaties buiten Nederland, waarvoor je recht op aftrek zou hebben als deze prestaties binnen Nederland zouden plaatsvinden, kun je in Nederland recht op aftrek van voorbelasting hebben.

In alle gevallen geldt dat je ook daadwerkelijk de afnemer moet zijn van de afgenomen goederen of diensten. Alleen een factuur op jouw naam is niet voldoende.

Voor de goede orde merken we op dat er ook sprake zou kunnen zijn van niet-economische prestaties. De voorbelasting die daarmee verband houdt, komt in beginsel niet voor aftrek in aanmerking. Als deze situatie zich voordoet, moet deze afzonderlijk beoordeeld worden.

Download de whitepaper

Wil je meer weten over aftrek van voorbelasting en hoe dit precies werkt? Download via de oranje button hieronder onze whitepaper over dit onderwerp of neem contact met ons op!

Download

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.