Aftrek van voorbelasting

22 januari 2021
Whitepaper

Indien je als ondernemer economische prestaties verricht die btw-belast zijn, heb je recht op aftrek van voorbelasting. De voorbelasting die je al dan niet gedeeltelijk in aftrek mag brengen, bestaat uit:

  • de btw op de aan jou geleverde goederen en aan jou verleende diensten;
  • de btw ter zake van de door jou verrichte intracommunautaire verwervingen;
  • de btw ter zake van de door jou verrichte invoer van goederen die bestemd zijn voor jou; en
  • de btw die naar jou verlegd is ter zake van een verleggingsregeling.

De verleggingsregeling speelt onder meer bij B2B-diensten, bij het opteren voor een btw-belaste levering van een onroerende zaak en bij onderaanneming in de bouw. Niet alleen voor btw-belaste prestaties in Nederland, maar ook voor prestaties buiten Nederland, waarvoor je recht op aftrek zou hebben indien deze prestaties binnen Nederland zouden plaatsvinden, kun je in Nederland recht op aftrek van voorbelasting hebben.