Btw verlegd: wat is het en wanneer pas je het toe

5 september 2023
Artikel

Binnen de btw kennen we verleggingsregelingen, waaronder de binnenlandse verlegging, de verlegging bij intracommunautaire diensten, de verlegging van btw bij toepassing van de vereenvoudigde ABC regeling en de verlegging van import btw[1]. Door de verlegging wordt de btw in beginsel geheven bij de afnemer. Hoe werkt de verlegging en wanneer pas ik het toe?

Verlegging naar de afnemer

Verlegging van de btw naar de afnemer houdt in dat niet jij als dienstverrichter of leverancier de btw in rekening brengt maar dat jouw afnemer de btw aangeeft op haar eigen aangifte btw.

Wanneer van toepassing?

Het verleggen van btw naar de afnemer, doet zich voor in verschillende situaties. Zo heb je de verplichte binnenlandse verleggingsregeling en de verlegging bij  intracommunautaire dienstverlening.

De binnenlandse verlegging is bijvoorbeeld van toepassing bij onder-aanneming in de bouw of het leveren van oude materialen en afvalstoffen. Bij intracommunautaire transacties is de verlegging van toepassing bij diensten tussen ondernemers als de hoofdregel voor de vaststelling van de plaats van dienst van toepassing is en bij de toepassing van de vereenvoudigde ABC regeling bij keten transacties.

Ter zake van de toepassing van de binnenlandse verlegging bij de levering van oude materialen en de vereenvoudigde ABC regeling, is in recente rechtspraak duidelijk geworden dat niet alleen de materiële voorwaarden maar tevens de formele voorwaarden relevant zijn.

Rechtspraak

In de casus die zich voor deed in ECLI:NL:HR:2023:691, werd voldaan aan de materiële voorwaarden voor het toepassen van de binnenlandse verleggingsregeling voor  het leveren van oude materialen en afvalstoffen. De Hoge Raad oordeelde desondanks dat de binnenlandse verleggingsregel enkel mag worden toegepast, wanneer je weet en kan aantonen wie jouw afnemer is. De binnenlandse verleggingsregeling is namelijk in het leven geroepen om btw-fraude te voorkomen. Als je niet weet wie jouw afnemer is, is het zowel voor jou als ondernemer als voor de Belastingdienst onmogelijk te beoordelen of de btw-afdracht door de afnemer zal plaatsvinden. Hiermee wordt geen btw-fraude voorkomen, maar wellicht zelfs bevorderd.

In de zaak Luxury Trust Automobil heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat bij toepassing van de vereenvoudigde ABC regeling bij de transactie in de keten tussen partij B en partij C op de factuur aan partij C moet worden vermeld dat de heffing is verlegd naar partij C. Voor de afnemer moet namelijk duidelijk zijn dat de heffing van btw naar hem is verlegd en dat hij verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw. In de betreffende zaak werd beslist dat partij B terecht werd geconfronteerd met een naheffing van btw vanwege het feit dat partij B niet op zijn facturen had opgenomen dat de heffing van btw was verlegd naar partij C.

Wijziging besluit Omzetbelasting, Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Luxury Trust Automobil is per 1 september het besluit “Omzetbelasting. Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen” (besluit van 6 december 2014, BLKB2014/704M) aangepast.

In het genoemde besluit van 2014 werd goedgekeurd dat bij toepassing van de vereenvoudigde ABC regeling, partij B op de factuur aan partij C mocht vermelden dat sprake was van een “intracommunautaire levering” in plaats van “btw verlegd”. Deze goedkeuring is met het besluit van 1 september vervallen.

Uit de hierboven genoemde rechtspraak blijkt dat het enkel voldoen aan de materiële voorwaarden niet voldoende is voor de toepassing van de verlegging. Ook dient aan de formele voorwaarden te worden voldaan mede gezien het doel van de verleggingsregelingen.

Contact

Mocht je twijfelen of aan alle vereisten is voldaan en/of een verleggingsregeling van toepassing is, neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs. We helpen je graag verder!

[1] Voor meer informatie over de verlegging van import btw  op grond van artikel 23 verwijzen we naar het volgende artikel: Vergunning artikel 23: verleggen van de invoer-btw.

Neem contact op

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.