Afschaffing giftenaftrek vennootschapsbelasting

22 september 2023
Artikel

Vanaf 2024 wordt de mogelijkheid tot aftrek van giften aan ANBI’s geschrapt, maar wordt gelijktijdig de gift aan een ANBI niet meer gezien als een (belaste) dividenduitkering. Hierdoor wordt schenken van grote bedragen uit de bv eenvoudiger en goedkoper.

Dit artikel vloeit voort uit de fiscale wijzigingen die zijn aangekondigd in de miljoenennota 2024.

UPDATE 24 november 2023: De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt toch niet afgeschaft per 1 januari 2024. Zie ook: Eindejaarstips 2023.

Huidige situatie aftrek giften aan ANBI vanuit bv

Momenteel zijn giften aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aftrekbaar in de vennootschapsbelasting tot de hoogste van 50% van de winst, met een maximum van €100.000. Bedraagt de gift meer dan dit bedrag, dan is deze voor het meerdere niet aftrekbaar. Als de gift is ingegeven door persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder (dit is volgens de Belastingdienst meestal het geval), dan wordt het meerdere ook als dividend gezien. Dit betekent dat bij een Nederlandse aanmerkelijk belang aandeelhouder er dividendbelasting ingehouden moet worden en inkomstenbelasting over betaald moet worden.

Wetsvoorstel schenkingen aan ANBI in 2024

Deze behandeling van giften als belaste dividenduitkeringen ontmoedigt het schenken vanuit de bv. Om deze ontmoediging weg te nemen is op Prinsjesdag voorgesteld om bij schenkingen aan ANBI’s de behandeling als belast dividend te schrappen. Gelijktijdig wordt, mede met het oog op vereenvoudiging, de giftenaftrek ook geschrapt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zijn giften hierdoor vanaf 1 januari 2024 in zijn geheel niet meer aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, maar worden giften aan een ANBI of een steunstichting SBBI ook niet meer als dividend aangemerkt.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de fiscale behandeling en dus de aftrekbaarheid van zakelijke uitgaven door vennootschappen aan goede  doelen, zoals door middel van sponsoring of reclame. Deze kosten blijven aftrekbaar.

Wil je nog gebruik maken van de giftenaftrek, dan moet de gift dus nog dit jaar worden gedaan.

Meer informatie

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met Robert Honing of met je persoonlijke CROP adviseur.  

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.