Wijzigingen vaste inrichting: toch interne prestaties voor de btw!

22 juli 2022
Nieuws

Heb je een vaste inrichting in Nederland of heb je juist een hoofdhuis in Nederland, maar een vaste inrichting in een ander land? Dan krijg je mogelijk te maken met andere btw-regels met ingang van 1 januari 2024. De Staatssecretaris heeft namelijk het besluit ‘Omzetbelasting. Vaste inrichting’ gewijzigd, wat een grote impact kan hebben op de interne prestaties en het recht op aftrek van voorbelasting. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn en je er tijdig op voor te bereiden.

Huidige btw-regelgeving

Het uitgangspunt is dat je geen interne prestaties voor de btw ziet tussen hoofdhuis en vaste inrichting, omdat dit samen kwalificeert als één btw-ondernemer. Sinds 2002 is de Nederlandse lijn dat dit uitgangspunt ook niet verandert door de aanwezigheid van een fiscale eenheid btw. Indien een Nederlands hoofdhuis namelijk onderdeel is van een fiscale eenheid btw in Nederland, is automatisch de vaste inrichting in het buitenland ook onderdeel van de fiscale eenheid btw in Nederland en vice versa, waardoor sprake blijft van één btw-ondernemer. Aangezien de interne prestaties tussen de Nederlandse fiscale eenheid en het buitenlandse onderdeel (hoofdhuis of vaste inrichting) genegeerd worden, hebben deze prestaties ook geen positieve/negatieve invloed op het recht op aftrek van voorbelasting.

Veranderingen per 1 januari 2024

Dat dit een discutabel onderwerp was, bleek ook uit de arresten Skandia (17 september 2014, C-7/13) en Danske Bank (11 maart 2021, C-812/19) van het Europese Hof van Justitie. Hoewel Nederland lang heeft volgehouden dat de zaken niet op Nederlandse btw-ondernemers van toepassing was, gaat de Staatssecretaris met de aankondiging van het gewijzigde besluit per 1 januari 2024 alsnog overstag en sluit de Nederlandse uitleg weer aan bij het Europese recht. Dat leidt tot de volgende veranderingen.

Een fiscale eenheid voor de btw is territoriaal begrensd. Een Nederlands hoofdhuis kan daarmee wel onderdeel zijn van een Nederlandse fiscale eenheid btw, maar de buitenlandse vaste inrichting niet meer. De btw-technische band tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting wordt dan verbroken. Dit geldt ook andersom: een Nederlandse vaste inrichting kan wel onderdeel zijn van een Nederlandse fiscale eenheid btw, maar een buitenlands hoofdhuis niet meer.

Doordat de fiscale eenheid btw één btw-ondernemer is, is de buitenlandse vaste inrichting of het buitenlandse hoofdhuis een andere btw-ondernemer. Een vaste inrichting komt daarmee voor de btw los te staan van diens hoofdhuis. Als gevolg hiervan worden prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting voor de btw weer zichtbaar, waardoor je moet kijken of al dan niet btw in rekening moet worden gebracht.

Let op: deze wijzigingen zien alleen op fiscale eenheden btw binnen de EU.

Impact en acties

Heb je als ondernemer te maken met een hoofdhuis of een vaste inrichting binnen Nederland in combinatie met een fiscale eenheid btw in Nederland? Dan heeft deze wijziging impact op de btw-processen en administratie van de interne prestaties. Heb je daarnaast te maken met btw-vrijgestelde prestaties en berekening van een pro rata, dan hebben de wijzigingen waarschijnlijk ook een financiële impact.

Bereid je dus goed voor op de wijzigingen die ingaan per 1 januari 2024. Hoe?

  • Ga na of sprake is van een vaste inrichting of een hoofdhuis in Nederland.
  • Ga na of de vaste inrichting of het hoofdhuis onderdeel is van een Nederlandse fiscale eenheid btw.
  • Is er een interne prestatie tegen vergoeding? Is die mogelijk btw-belast of btw-vrijgesteld?
  • Breng je administratie op orde. Denk bijvoorbeeld aan facturatie, ERP-systemen en andere software, btw-aangifte en de berekening van de pro rata.

Bij vragen over de wijzigingen in het besluit ‘Omzetbelasting. Vaste inrichting’ en de impact op jouw onderneming kun je contact opnemen met één van onze btw-adviseurs of een e-mail sturen naar btw@crop.nl.

Bron: Wijziging van het besluit ‘Omzetbelasting. Vaste inrichting’

Bekijk ook onze andere nieuwsuitingen over dit onderwerp: