De 6 belangrijkste wijzigingen van het nieuwe pensioenstelsel

12 april 2023
Nieuws

Met de Wet toekomst pensioenen wil het kabinet de afspraken in het pensioenakkoord over het nieuwe pensioenstelsel verankeren. De wet is op 1 juli 2023 in werking getreden en vanaf die datum is het nieuwe pensioenstelsel van toepassing. Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor werkgevers en werknemers?

Geüpdatet op 27 juli 2023

1. Pensioenopbouw via beschikbare premieregelingen

Pensioenopbouw is straks alleen nog mogelijk via zogeheten beschikbare premieregelingen. Bij deze regelingen staat de hoogte van het pensioeninkomen van tevoren niet vast. De deelnemer kan met het opgebouwde pensioenkapitaal zelf een pensioeninkomen inkopen bij een pensioenuitvoerder naar keuze (shoprecht). Alle regelingen waarbij de hoogte van het pensioen op pensioendatum vaststaat, zijn in beginsel dan niet meer mogelijk. Dat betekent dat ook de huidige middelloonregelingen straks definitief tot het verleden behoren. Er geldt een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2028, dan moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan het nieuwe pensioenstelsel.

2. Premie-inleg wordt leeftijdsonafhankelijk

De premie-inleg in de nieuwe beschikbare premieregelingen worden straks leeftijdsonafhankelijk. Elke deelnemer krijgt, ongeacht de leeftijd, hetzelfde premiepercentage (flat rate). Er is dan geen verschil meer tussen de inleg voor een jonge of een oude deelnemer. Dat betekent dat bij een gelijk pensioenbudget jonge werknemers in de nieuwe pensioenregeling meer pensioen gaan opbouwen en oudere werknemers juist minder dan wanneer ze nu deelnemen aan een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie.

3. Toetredingsleeftijd naar 18 jaar

De wettelijke toetredingsleeftijd aan de pensioenregeling wordt vanaf 1 januari 2024 verlaagd naar 18 jaar. Dit is in het huidige pensioenstelsel nog 21 jaar.

4. Overgangsregeling voor huidige leeftijdsafhankelijke premie

Werkgevers die voor 1 juli 2023 een beschikbare premieregeling hebben met een leeftijdsafhankelijke premie kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Zij kunnen voor de deelnemers die voor 1 januari 2028) in dienst zijn de bestaande pensioenregeling voortzetten.

5. Compensatieregeling voor werknemers die minder pensioen gaan opbouwen

Wanneer bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel werknemers in de toekomst minder pensioen gaan opbouwen dient de werkgever te voorzien in een passende compensatieregeling.

6. Partner- en wezenpensioen vóór pensioendatum in percentage van het loon

De hoogte van het verzekerde partner- en wezenpensioen vóór pensioendatum wordt straks uitgedrukt in een percentage van het loon. Het partnerpensioen wordt maximaal 50% van het loon en het wezenpensioen maximaal 20% van het loon (40% bij volle wezen). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind 25 jaar is. De hoogte van het partner- en wezenpensioen wordt hiermee veel overzichtelijker. Voor jonge werknemers kan dat betekenen dat er in de nieuwe pensioenregeling een lager partner- en wezenpensioen verzekerd wordt. Voor oudere werknemers die bij een werkgever in dienst treden zal het verzekerde partner- en wezenpensioen in de nieuwe pensioenregeling juist vaker hoger uitvallen.

Bestaande pensioenregelingen aanpassen grote uitdaging

Werkgevers en hun werknemers krijgen een hele kluif aan om hun bestaande pensioenregelingen, al dan niet in combinatie met een passende compensatieregeling, zo aan te passen dat werkgevers én hun werknemers (jong en oud) hier tevreden mee zullen zijn. Vooral werkgevers en werknemers met eigen pensioenregelingen die niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakregeling of cao vallen staan voor een grote uitdaging. Dit zijn vaak pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of PPI. In die gevallen zal maatwerk nodig zijn met gepersonaliseerde instemmingstrajecten. De pensioenspecialisten van CROP kunnen je daarbij adviseren en jou en je werknemers daarin begeleiden.

Meer weten over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor jou?

Meer weten over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor jouw pensioenregeling? Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van pensioenen of neem direct contact op met pensioenadviseur Herman Smit voor een vrijblijvende kennismaking.

Lees onze whitepaper

Het kan als werkgever lastig in te schatten zijn, wat je nou te wachten staat. Daarom heeft CROP pensioenadvies een whitepaper ontwikkeld die je alle informatie biedt die je nodig hebt. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en je krijgt toegang tot de whitepaper. Bekijk hem hier!

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten