Artikel

Wanneer biedt de WHOA uitkomst voor een onderneming in financiële moeilijkheden?

1 maart 2021

Wanneer biedt de WHOA uitkomst voor een onderneming in financiële moeilijkheden?

Onlangs is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de “WHOA”) ingetreden. Deze wet moet voorkomen dat levensvatbare ondernemingen failliet gaan. Dankzij de WHOA kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Met zo’n akkoord komen schulden te vervallen na gedeeltelijke betaling ervan. Als de rechtbank zo’n akkoord goedkeurt, geldt het voor alle schuldeisers. Dit betekent ook dat schuldeisers die oorspronkelijk niet met het akkoord hadden ingestemd, het akkoord moeten accepteren en genoegen moeten met slechts een deel van hun vordering.

Recent is het eerste akkoord onder de WHOA door de rechtbank gehomologeerd. Dit betrof een kleine MKB-onderneming, dus de WHOA is ook geschikt voor MKB-ondernemingen.

In welke situaties is de WHOA bruikbaar? En wanneer juist niet?

 

1: Onderneming met te hoge financieringslasten

Voor ondernemingen die operationeel goede resultaten boeken en voldoende perspectief hebben, maar gebukt gaan onder te hoge financieringslasten, is de WHOA bij uitstek een geschikt instrument. Een akkoord hoeft onder de WHOA niet aangeboden te worden aan alle schuldeisers, maar slechts aan één of meerdere klassen van schuldeisers. Zo kunnen essentiële leveranciers geheel buiten een akkoord worden gelaten, wat gunstig is voor een ongestoorde voortzetting van de activiteiten.  Ook kan een financier die onwelwillend staat tegenover een akkoord, onder omstandigheden gedwongen worden tot voortzetting van de financiering.

Uiteraard zullen er financiële middelen moeten zijn om het akkoord te kunnen financieren. Als de aandeelhouder niet over deze middelen beschikt, vraagt dit de nodige voorbereiding voor het aantrekken van vreemd vermogen of risicodragend vermogen bij een derde.

2: Onderneming met te dure huurcontracten

De WHOA geeft de mogelijkheid om van langlopende en zwaar drukkende huurovereenkomsten af te komen. Voor door het coronabeleid getroffen ondernemingen in branches zoals retail en horeca, biedt dit mogelijkheden. Dit kan nadat een voorstel tot aanpassing van de overeenkomst (bijvoorbeeld tot verlaging van de huurprijs), is afgewezen.

Hier zitten wel een aantal praktische aspecten aan. Uitgaande dat de klasse van verhuurders tegen het akkoord stemt, zal het akkoord op zijn minst aan één andere klasse moeten worden aangeboden, die dan voor zal moeten stemmen. Ten tweede  zal in een dergelijk geval de leegstandsschade aan verhuurders dienen te worden vergoed, al mag die vordering ook in het akkoord worden betrokken. Zeker bij langlopende huurcontracten kan de leegstandsschade behoorlijk oplopen.

In welke situaties is de WHOA niet bruikbaar?

3: Een onderneming met een te groot en duur werknemersbestand

De WHOA biedt niet de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in arbeidsovereenkomsten, laat staan te beëindigen. Indien een onderneming na reorganisatie van het werknemersbestand wel levensvatbaar is, behoort een akkoord onder de WHOA in een later stadium nog steeds tot de mogelijkheden. Ook biedt een doorstart na faillissement dan wellicht mogelijkheden. In een dergelijk geval mag onder bepaalde voorwaarden de doorstartende partij kiezen welke werknemers hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt.

4: Ondernemingen zonder budget voor een WHOA-traject

Met een WHOA traject zijn doorgaans aanzienlijke (adviserings)kosten gemoeid.  Voor het aanbieden van een akkoord onder de WHOA is juridische en financiële expertise vereist. Het is verplicht een advocaat in te schakelen voor het verzoek tot homologatie bij de rechtbank. Ook zal deze in het voortraject doorgaans betrokken zijn ten aanzien van de juridische advisering, bijvoorbeeld over de klassenindeling. Een waarderingsdeskundige zal moeten vaststellen wat de reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde van de onderneming is. En hoewel het niet verplicht is, zal in een aantal WHOA trajecten een zogenaamde ‘herstructureringsdeskundige’ worden benoemd.

Bij een onderneming in liquiditeitsnood is dit lastig op te brengen, tenzij een financier wil bijspringen. Er zit daarmee ook een grens aan de omvang van de onderneming waarbij een WHOA akkoord nog rendabel is.

 

Conclusie

De WHOA is een nieuwe mogelijkheid om de schulden van een onderneming te herstructureren en langdurige (huur)overeenkomsten aan te passen.  We hebben hiervoor omschreven dat deze wet niet in alle situaties geschikt en toepasbaar is.

Om uw situatie te beoordelen is maatwerk nodig. Uiteraard staan de specialisten van CROP corporate finance en CROP Legal u daarin graag bij.

Contactpersoon

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl