Whitepaper

De vrije ruimte in de Werkkostenregeling

13 mei 2022

De werkkostenregeling is het systeem dat de fiscale gevolgen voor het verstrekken van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers regelt. Al sinds 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Een belangrijk onderdeel van de WKR is de vrije ruimte. Binnen die vrije ruimte van de WKR kun je als werkgever namelijk 1,7% over de eerste EUR 400.000 en 1,18% (cijfers en percentages 2022) over het meerdere van de fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor die werknemers. Als werkgever heb je een behoorlijke keuzevrijheid om de vrije ruimte te benutten. Zo kun je de vrije ruimte voor een deel van de werknemers inzetten of in verschillende bedragen  gebruiken. Werkgevers die tot een concern behoren, kunnen desgewenst gebruik maken van de concernregeling. Ze mogen de vrije ruimte bij elkaar optellen en gezamenlijk benutten. De vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze als eindheffingsloon worden aangewezen en voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium.

Download

Contactpersoon

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl