Posted workers verplichtingen werkgevers

12 april 2021
Whitepaper

Wanneer een bedrijf werknemers over de grens heeft werken, is diverse complexe internationale wetgeving van toepassing. Dit kan betrekking hebben op immigratie, arbeidsrecht, loon- en  inkomstenbelasting en sociale zekerheid. Op grond van een Europese richtlijn moeten werknemers die tijdelijk in een andere Europese lidstaat werken, in bepaalde situaties vooraf gemeld worden aan de autoriteiten in het werkland. Naast de melding moet in veel gevallen daarnaast ook voldaan worden aan minimale wettelijke arbeidsvoorwaarden en andere administratieve eisen. Achtergrond van de richtlijn is het tegengaan van sociale dumping, maar helaas reikt de richtlijn veel verder dan het tegengaan van antimisbruik situaties en vallen ook reguliere ondernemingen onder de wetgeving.

De richtlijn is inmiddels door alle Europese lidstaten geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het complexe hierbij is dat iedere lidstaat zelf bepaald heeft wanneer sprake is van een ‘posted worker’ (in sommige landen is hier bijvoorbeeld al aan voldaan bij korte business trips), welke groepen van werknemers onder de nationale wetgeving vallen, hoe de melding gedaan moet worden, wie de melding moet doen en welke sancties er opgelegd worden indien niet voldaan is aan de verplichtingen. In het paper wordt verder ingegaan op deze verplichtingen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Lucia Veenstra of Suzanne van Hattum.

Download

Contactpersonen

Suzanne van Hattum – Coppens
Director Tax