Pak werkstress preventief aan

23 november 2023
Artikel

De Week van de Werkstress, een initiatief van de OVAL – Organisatie Vitaliteit, Activering en Loopbaan, werd van 13 tot en met 17 november 2023 voor de tiende keer georganiseerd. Dit jaar stond in het teken van (ver)binding, een thema van cruciaal belang in de huidige arbeidsmarkt. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft werkstress een prominent probleem voor zowel werkgevers als werknemers, en is het essentieel om hier aandacht aan te besteden.

In deze tijd van hybride werken, toenemende individualisering en een krappe arbeidsmarkt, is het creëren van verbinding tussen werkgevers en werknemers belangrijker dan ooit. Deze verbinding speelt namelijk een cruciale rol in het waarborgen van de mentale gezondheid binnen jouw organisatie.

Van werkdruk naar werkstress

Werkdruk evolueert naar werkstress wanneer de eisen die aan werknemers worden gesteld, hun capaciteiten en middelen overstijgen. Dit gebeurt vaak bij langdurige hoge werklasten, onrealistische deadlines, gebrek aan controle over het werk, onvoldoende ondersteuning vanuit de organisatie, en een verstoorde balans tussen werk en privéleven. Ook onduidelijkheid over rolverwachtingen speelt een rol. Werkstress kan leiden tot ernstige gezondheidsgevolgen zoals burn-out en depressie.

 Het signaleren van werkstress

Werkstress kan ook leiden tot een afname van creativiteit en productiviteit onder werknemers, wat de kans op fouten en ongevallen verhoogt. Organisaties die kampen met een structureel hoge werkdruk zien vaak een daling in arbeidsproductiviteit en een stijging in ziekteverzuim, wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen voor de werkgever.

Voorkomen is beter dan genezen

CROP HR Services biedt ondersteuning bij het preventief aanpakken van werkstress. Wij bieden onder andere werkdrukinterventies binnen uw organisatie aan en kunnen de psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen als onderdeel van de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Wil je meer weten over hoe CROP jouw organisatie kan ondersteunen in het aanpakken van werkstress? Neem dan vrijblijvend contact op om hierover van gedachten te wisselen.

Relevante diensten