RI&E advies

17 juni 2022
Artikel

Wat is een RI&E?

Een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers wettelijk verplicht middel om de risico’s binnen het bedrijf te beschrijven en de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf in Nederland met personeel moet laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor de werknemers.

Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet en de basis van het Arbobeleid binnen jouw organisatie.

In de Arbowet is ook vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien, als zij dit willen (inzagerecht). Hoe meer werknemers op de hoogte zijn van de risico’s, hoe beter zij er rekening mee kunnen houden. Dat komt de veiligheid in de organisatie alleen maar ten goede.

Wat houdt een RI&E in?

Bij een RI&E horen twee belangrijke zaken, namelijk:

  • Een lijst/ overzicht met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s (eventueel incl. foto’s situaties);
  • Een plan van aanpak, dat beschrijft welke maatregelen de werkgever neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

Met bovenstaande zaken kun je de risico’s voor jouw werknemers en bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico.

Arbeidsinspectie

In 2022 gaat de arbeidsinspectie meer preventieve bedrijfscontroles uitvoeren om te zien, of er een actuele RI&E aanwezig is. Daarnaast heb je als werkgever een meldingsplicht bij de arbeidsinspectie in het geval van een (ernstig) ongeval.

De arbeidsinspectie heeft de plannen op twee manieren ingedeeld:

  • Een indeling op basis van sectoren, zoals bouw, zorg en horeca.
  • Een thematische indeling. Hierbij wordt gelet op thema’s zoals gevaarlijke stoffen, arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting. Dit laatste omvat zaken als werkdruk en burn-out.

Als er na controle vanuit de arbeidsinspectie geen RI&E aanwezig is, kan er een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete is gebonden aan 4 verschillende matigingsgronden. Wanneer er niets van deze gronden aanwezig is, kan de boete behoorlijk oplopen .

Wat is een actuele RI&E? 

Het actueel houden van de RI&E is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Gedurende de corona periode moest er bijvoorbeeld een (tijdelijke) toevoeging worden gedaan om de (extra) risico’s in kaart te brengen en de daarbij horende maatregelen te beschrijven.

Structureel thuiswerken na corona moet ook worden toegevoegd in de RI&E. Bij een wijziging van werklocaties kan sprake zijn van andere risico’s.

Zijn er nieuwe machines aangeschaft voor werknemers? Dan moeten deze worden opgenomen met de risico’s en maatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen waarborgen.

Toetsen RI&E 

Een RI&E wordt opgesteld aan de hand van een branche RI&E. Kleine organisaties tot 25 werknemers hoeven de RI&E niet extern te laten toetsen door een deskundige, mits er een erkende branche RI&E beschikbaar is.

Vanaf 25 werknemers is er een toetsing nodig van een externe deskundige (vaak aangesloten bij de Arbodienst). Vanaf 50 werknemers heeft de OR (Ondernemingsraad) instemmingrecht.

Hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? 

Heb je hulp nodig of wil je meer informatie ontvangen over het opstellen van een RI&E? Neem contact met ons op via chrservices@crop.nl. Wij helpen je graag.

Relevante diensten