Blog

7 tips voor mkb’ers over financiering na de coronapandemie

31 januari 2022

De impact van corona op de liquiditeit

Veel mkb-bedrijven hebben last (gehad) van de coronapandemie. Zeker als je je winkel of café tijdelijk moest sluiten door een lockdown is dat natuurlijk het geval. Maar ook in andere, minder voor de hand liggende sectoren, zagen we dat aanvoerlijnen van goederen uit Azië stil lagen. Of dat productiemedewerkers in Nederlandse fabrieken massaal afwezig waren door besmettingen en quarantaine, waardoor het productieproces stokte en levertijden opliepen. Ook verliep het afgeven van vergunningen door gemeentes ineens langer dan normaal. Zalenverhuur, autoschadebedrijven, groothandels: vrijwel elke sector heeft in meer of mindere mate last (gehad) van de coronapandemie.

Dit alles heeft natuurlijk een impact op de financiële gang van zaken. De liquiditeit staat onder druk, investeringen zijn vaak uitgesteld en er is soms verlies gemaakt. Als gevolg hiervan hebben veel ondernemers er (noodgedwongen) voor gekozen om loonheffingen niet te betalen en uit te stellen, of hebben ze van andere overheidssteun gebruik gemaakt. Ervan uitgaande dat de corona-uitbraak met de omikron-variant zijn langste tijd heeft gehad, hoe kan je je als mkb-ondernemer dan voorbereiden op de periode na corona? En kan je je (herstel-)plannen als vanouds gefinancierd krijgen?

7 tips voor het verkrijgen van een financiering

Binnen CROP corporate finance begeleiden wij mkb-ondernemers met een kredietbehoefte vanaf 1 miljoen. Wij denken dat er in dit segment nog volop mogelijkheden zijn om krediet te krijgen, maar je zal als ondernemer wel met een goed plan moeten komen. We noemen een aantal tips hierbij en helpen je graag bij het verkrijgen van financiering:

  1. Zorg dat je financials op orde zijn. Iedereen snapt dat je nu nog geen jaarrekening 2021 kunt overleggen, maar interne cijfers tot en met Q3 2021 zijn wel essentieel om te hebben.
  1. Maak duidelijk wat de impact van corona is geweest op je bedrijf. Maak bijvoorbeeld inzichtelijk dat het omzetniveau dat je na corona verwacht, reeds in 2019 werd gerealiseerd als dat zo is. Laat zien welke bedragen je nog moet terugbetalen (NOW, loonheffing, etc). En vertel wat er met jouw klanten is gebeurd tijdens de coronacrisis.
  1. Groei kost cash. Besef dat als je omzet nu weer gaat groeien, er meestal cash gaat zitten in voorraad en debiteuren. Als je reserves zijn gebruikt om de Coronacrisis door te komen, dan is het misschien een idee om voor de financiering van werkkapitaal naar de mogelijkheid van factoring te kijken. Of vaker dan voorheen aanbetalingen van afnemers te vragen.
  1. Banken financieren geen verlies. Maak een reëel plan waaruit blijkt dat er weer winst gemaakt kan worden. Maak ook inzichtelijk welke offers jijzelf en andere stakeholders eerder hebben gebracht. Bijvoorbeeld management-fee of salaris dat niet werd uitbetaald of huurkorting die werd gekregen. Als die management fee en/of huur alsnog betaald moet worden, maak dat dan ook duidelijk. Wees bereid om achterstallige beloning aan jou als dga om te zetten in kapitaal.
  1. Financier investeringen in kapitaalgoederen zoals auto’s of machines zo veel mogelijk met een objectfinanciering zoals lease.
  1. Maak een liquiditeitsbegroting.
  1. Laat zien welke vaste lasten je maandelijks tenminste hebt en vanaf welk omzetniveau je kostendekkend bent.

Tot slot kunnen we samen kijken of een herfinanciering van bestaande leningen soelaas biedt om de bestaande aflossingsdruk enigszins te verlagen, waardoor op financieel vlak wat meer rust ontstaat.

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl