Management Buy Out

20 maart 2020
Transactie

Aanleiding Management Buy Out

De directeur-groothaandeelhouder (dga) van een groeiend bedrijf wenste tot een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht aan het management te komen. CROP corporate finance heeft deze transactie -ruim voor de coronacrisis- gestructureerd en de externe financiering geregeld.

De closing van dit traject vond vervolgens plaats in maart 2020.

Het traject

Samen met het management hebben wij gekeken welke kasstroom redelijkerwijze te verwachten valt in de aankomende jaren. Daarop hebben wij de externe financieringsaanvraag afgestemd. Bewust hebben we daarbij -ruim voor de coronacrisis- behoorlijk wat “remweg” ingebouwd. Uit analyses zagen we bijvoorbeeld dat zelfs bij een 25% lagere ebitda, dit bedrijf nog goed aan de bancaire verplichtingen kan voldoen. Toch hebben we op voorhand de dga gevraagd om een fors deel van de verkoopopbrengst terug te lenen aan zijn bedrijf, als ware hij een bank. Hierdoor houdt de werkmaatschappij in onze projecties continu een goede liquiditeit, zelfs in het worst case scenario. Bovendien kan de werkmaatschappij eventueel nog rente en aflossing op de lening van de dga opschorten. Dit traject werd dus ruim voor de corona uitbraak uitgevoerd.

Huisbankier Rabo kwam met een goede offerte en inmiddels is de transactie afgerond. De remweg die we eerder hebben ingebouwd komt daarom nu goed van pas. Er is voldoende liquiditeit. Samen met de overheidsmaatregelen in het kader van corona zijn vooralsnog geen extra acties nodig.

CROP corporate finance

Ben je voor reeds langere tijd werkzaam in een onderneming en heb je de ambitie om de onderneming over te nemen of mede-eigenaar te worden? Een dergelijke transactie wordt een Management Buy Out (MBO) genoemd. CROP corporate finance biedt ondersteuning en geeft advies aan MKB ondernemers en aan het management bij een MBO traject. De adviseurs van CROP corporate finance hebben jarenlang ervaring op dit gebied en kunnen jou hierbij optimaal adviseren en begeleiden.

Bij een MBO is er vaak, buiten de eigen inbreng, extra krediet nodig. Onze adviseurs van CROP corporate finance begrijpen dat er behoorlijk wat vragen kunnen spelen bij jou bij een dergelijke nieuwe financiering. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op om een keer te sparren met één van onze adviseurs.

Contactpersonen

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance