Artikel

Fiscale goedkeuringen i.v.m. Corona

15 april 2020

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit diverse fiscale goedkeuringen vastgelegd. Het betreffen goedkeuringen die al eerder zijn aangekondigd, maar ook nieuwe goedkeuringen. Hieronder staan deze in het kort.

  1. Het uitstel van betaling van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie is geformaliseerd en verder uitgewerkt;
  2. De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is geformaliseerd voor een periode van 3 maanden vanaf 23 maart 2020. De 4% wordt nog wel gerekend in gevallen van een teruggave.
  3. Bij het aannemen van werknemers hoeven deze tijdelijk niet te worden geïdentificeerd aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit mag worden uitgesteld tot het eerste moment dat de werkgever hier in redelijkheid tot in staat is, wel moet er al een (digitale) kopie van het identiteitsbewijs in het dossier worden opgeslagen.
  4. Voor werknemers die een vaste onbelaste reiskostenvergoeding krijgen, mag voor de uitbetaling van de reiskostenvergoeding het gewijzigde reispatroon genegeerd worden. De vergoeding kan dus gewoon doorbetaald worden.
  5. Voor de BPM is een aantal goedkeuringen verleend voor situaties dat keuringen langer duren dan normaal.
  6. De termijn voor de geruisloze omzetting is normaal 15 maanden. Deze termijn is met drie maanden verlengd voor de gevallen dat deze af zou lopen in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Ook de termijn voor de geruisloze juridische fusie en bedrijfsfusie die in deze periode zouden aflopen is verlengd met drie maanden.
  7. Voor ondernemers die zorgpersoneel ter beschikking stellen is goedgekeurd dat onder voorwaarden geen btw gerekend hoeft te worden en dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de teruggave van btw.
  8. Ook voor ondernemers die gratis medische hulpgoederen en -apparatuur verstrekken is goedgekeurd dat dit, onder voorwaarden, geen nadelige gevolgen heeft voor de teruggave van omzetbelasting.
  9. Goedgekeurd is dat sportscholen het lage btw-tarief op online lessen mogen toepassen vanaf 16 maart tot het einde van de gedwongen sluiting.
  10. Aangekondigd is dat in het belastingplan 2021 een regel wordt ingevoerd die de tegemoetkoming van €4.000 van de TOGS vrijstelt.

Voor meer details en de exacte voorwaarden kun je contact met ons opnemen.

Neem contact op

Contactpersoon

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl