Financiering MBO PART zorg

31 januari 2020
Transactie

Financiering MBO PART zorg

CROP corporate finance heeft een financiering PART zorg gedaan. PART zorg verleent consultancy diensten en projectmanagement op gebied van procesoptimalisatie, implementatie van processen en ook interim-management in de zorgsector.

De algemeen directeur werd de gelegenheid geboden via een management buy-out (MBO) de aandelen in PART zorg te verwerven en het bedrijf los te weken uit een internationale groep. Hierdoor ontstond er ook een financieringsbehoefte.

CROP corporate finance heeft hiervoor op basis van een grondige analyse van het bedrijf de financieringsmogelijkheden bepaald, het gehele financieringsproces begeleid en ook diverse mogelijke financiers benaderd. Hierdoor ontstond er snel duidelijkheid en zekerheid over de financiering en kon de transactie met de verkopende partij worden afgerond. Door de verzelfstandiging kan PART zorg optimaal invulling geven aan haar strategisch plan voor de lange termijn.

Fundr bleek de meest gewenste oplossing te bieden. Deze financier is een merk van de Rabobank, waarbij ondernemers op een innovatieve, snelle en eenvoudige manier financiering kunnen krijgen. Kortom: een geslaagde financiering voor de MBO bij PART zorg.

PART zorg

PART zorg verzorgt tijdelijke invulling van diverse rollen op interim en projectbasis binnen zorgorganisaties. De onderneming richt zich met name op de doelgroepen verzekeraars, ziekenhuizen en ouderenzorg. PART zorg heeft zich hierbij gespecialiseerd in een aantal thema’s die in de zorgsector zeer relevant zijn voor haar doelgroepen. Met de inzet van betrokken en gedreven professionals helpt zij opdrachtgevers om de zorg een steeds beetje beter te maken.

CROP corporate finance – bedrijfsfinanciering

Vaak worden ondernemingen binnen het MKB overgedragen aan medewerkers of het management. In deze positie beschikt u over veel kennis over het bedrijf dat u wenst over te nemen. Hierbij komen ook risico’s kijken, de relatie met uw werkgever kan bijvoorbeeld onder druk komen te staan in het onderhandelingsproces. Verder dient de overname door het management goed financierbaar te zijn, zodat de lasten ook in de toekomst kunnen worden opgebracht. CROP corporate finance begeleidt ondernemers, zodat de kans van slagen hoog is en u niet voor verrassingen komt te staan. Zo hebben wij hetzelfde doel voor ogen, met veel kennis om u te ondersteunen. Indien u deskundig advies kunt gebruiken in een beoogd traject, neemt u dan graag contact met ons op.