Whitepaper

10 vragen over het box 3-arrest van de Hoge Raad

10 februari 2022

De belastingheffing over sparen en beleggen (box 3) houdt de gemoederen al jaren bezig. Op 24 december 2021 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over box 3. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor het systeem van belastingheffing in box 3 sinds 2017.

Staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij heeft op 24 januari jl. en 4 februari jl. brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over box 3 en de impact van het arrest van de Hoge Raad. De belangrijkste punten uit de brieven zijn:

 • Alle tijdig ingediende bezwaarschriften worden gegrond verklaard. Het Ministerie van Financiën beraadt zich momenteel over de afwikkeling en moet dit in beginsel binnen 6 maanden doen. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel geld deze mensen terugkrijgen. Het doel is hierover te beslissen bij de Voorjaarsbesluitvorming die rond begin mei 2022 plaatsvindt.
 • Er worden (behoudens bij dreigende termijnoverschrijding of wanneer dat in het voordeel is van een belastingplichtige) voorlopig geen aanslagen inkomstenbelasting meer opgelegd waarin box 3 is opgenomen.
 • Voor 1 april 2022 wordt een notitie gestuurd aan de Tweede Kamer waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over hoe box 3 wordt vormgegeven de komende jaren totdat het nieuwe stelsel (vanaf 2025) wordt ingevoerd op basis van het werkelijk behaalde rendement. Tevens zou dan ook duidelijk moeten worden hoe de Belastingdienst ermee omgaat als er in het verleden niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de box 3 heffing.

CROP heeft een team van fiscalisten dat de ontwikkelingen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 op de voet volgt. Wij hebben de 10 meest gestelde vragen door spaarders en beleggers verzameld en geven onze reactie hierop, in de whitepaper die je onderaan deze pagina kunt downloaden.

 1. Wat maakt het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 zo belangwekkend?
 2. Wat zijn de gevolgen van het arrest en wat kunnen spaarders/beleggers nu verwachten?
 3. Welke actie moet ik ondernemen om te veel betaalde belasting terug te krijgen?
 4. Wat houdt massaal bewaar in en welke gevolgen heeft dit voor mij?
 5. Hoe wordt het daadwerkelijk behaalde rendement precies berekend?
 6. Kom ik ook in aanmerking voor een belastingvermindering  als mijn bezittingen uit aandelen en/of vastgoed bestaan?
 7. Kom ik ook in aanmerking voor een belastingvermindering wanneer ik niet (tijdig) bezwaar heb gemaakt tegen de box 3-heffing?
 8. Wat als ik een hoger rendement heb dan het fictief rendement?
 9. Hoe zit het met het arrest van de Hoge Raad en mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022?
 10. Wat kan CROP voor mij doen om te veel betaalde betaling terug te vragen?

Onze fiscalisten bestaan uit deskundigen op het gebied van belastingheffing over sparen en beleggen en deskundigen op het gebied van formeel belastingrecht. Samen kunnen zij je ondersteunen bij de afwikkeling van jouw bezwaarschrift, zodat je de te veel betaalde belasting terugkrijgt. Ook kunnen zij je ondersteunen wanneer je volgens de Belastingdienst– vanwege beperkte toepassing van het arrest door de Belastingdienst – niet voor belastingteruggave in aanmerking komt.

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met je eigen relatiebeheer bij CROP of met Majid Ettafahi dan wel Ernst Meijer.

Download

Contactpersoon

Ernst Meijer
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl