Verzuim aftrek btw corrigeren dmv herzieningsregeling niet toegestaan

17 augustus 2022
Nieuws

Heb jij als ondernemer onlangs een kantoorpand of een andere onroerende zaak gekocht inclusief btw of ga je dit binnenkort doen? Wees je bewust van de btw-herzieningsregeling die geldt voor de btw-aftrek bij aanschaf van een onroerende zaak.

Herzieningsregeling

Binnen de btw kennen we een herzieningsregeling, waardoor je het gebruik van een onroerende zaak vanaf het moment van aanschaf tot en met 9 jaar na het jaar van ingebruikname volgt. Het doel is om de btw-aftrek te laten aansluiten bij het daadwerkelijke btw-belaste gebruik van de onroerende zaak. Bij gewijzigd gebruik in de verhouding btw-belast versus btw-vrijgesteld, corrigeer je dus (een deel van) de eerdere aftrek van voorbelasting. Meer uitleg over de herzieningsregeling, alsmede hoe en wanneer herziening plaatsvindt, lees je in ons whitepaper Aftrek van voorbelasting.

Waar moet je vooral op letten als je een onroerende zaak inclusief btw aankoopt?

  • Voorgenomen gebruik

Ben je bij aanschaf voornemens de onroerende zaak volledig te gebruiken voor btw-belaste activiteiten of juist niet? De mate waarin jij voornemens bent de onroerende zaak btw-belast te gebruiken, bepaalt de hoogte van jouw vooraftrek.

  • Daadwerkelijk gebruik

In het geval het feitelijke gebruik van het onroerend goed afwijkt van het voorgenomen gebruik (specifiek: de verhouding btw-belast versus btw-vrijgesteld), krijg je te maken met correcties van de eerdere aftrek van voorbelasting conform de herzieningsregeling.

  • Moment van aftrek

Voorbelasting breng je voor zover mogelijk in aftrek op het moment dat de btw aan jou in rekening wordt gebracht. Doe dit op tijd en neem het mee in de eerstvolgende btw-aangifte!

Arrest Hof van Justitie

Dat je jouw vooraftrek moet claimen op het moment dat je daar recht op hebt, heeft het Hof van Justitie nog eens bevestigt in haar uitspraak van 7 juli 2022. Daarbij speelde het volgende.

Belastingplichtige heeft 10 percelen onbebouwde grond gekocht. Zijn voornemen op het moment van aanschaf was om deze percelen voor recreatiedoeleinden te bebouwen met stacaravans en toebehoren. Daarna zouden de stacaravans inclusief bijbehorende grond worden verkocht.

Bij levering van de percelen was aan de belastingplichtige btw in rekening gebracht. Deze btw heeft hij niet in aftrek gebracht als voorbelasting op zijn btw-aangifte.

Eén en ander loopt niet zoals verwacht, de ontwikkeling van de percelen voor recreatiedoeleinden komt niet van de grond. Zeven jaar na aanschaf van de percelen, besluit de belastingplichtige om twee van de tien percelen te verkopen. Hierbij brengt belastingplichtige btw in rekening, maar geeft deze btw niet aan in de btw-aangifte en draagt de btw ook niet af aan de Belastingdienst. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op en int alsnog de door belastingplichtige verschuldigde btw. Belastingplichtige is het hier niet mee eens. Hij beroept zich er (onder andere) op dat de btw die aan hem in rekening was gebracht bij de aankoop van de percelen, in mindering moet komen op de naheffingsaanslag.

Het gerechtshof is het met belastingplichtige eens en is van mening dat de herzieningsregeling de mogelijkheid biedt om vooraftrek te claimen op basis van het daadwerkelijke gebruik. Of er een verschil is tussen het voorgenomen gebruik en het daadwerkelijke gebruik is daarbij niet doorslaggevend.

De Hoge Raad heeft hierover echter prejudiciële vragen gesteld. Het Hof van Justitie oordeelt vervolgens dat er wel degelijk sprake moet zijn van een wijziging in het gebruik en dat de herzieningsregeling niet het recht geeft om eerder verzuim van vooraftrek van btw te corrigeren. Oftewel: te laat in aftrek gebrachte voorbelasting kan je niet alsnog terugkrijgen door middel van de herzieningsregeling.

Wat betekent dit voor jou?

Deze uitspraak bevestigt hoe belangrijk het is om je vooraftrek te claimen op het moment dat het mag. Ga jij binnenkort een onroerende zaak aanschaffen? Houd dan het volgende in gedachten.

  1. Ga je de onroerende zaak gebruiken voor btw-belaste of btw-vrijgestelde activiteiten?
  2. In geval van btw-belaste activiteiten: controleer of je recht hebt op aftrek van btw.
  3. Als je recht hebt op aftrek van btw, maak hier dan op tijd gebruik van!
  4. Wijkt het feitelijke gebruik af ten opzichte van het voorgenomen gebruik, corrigeer dan jouw btw-aftrek en pas de herzieningsregeling toe.

Bij vragen over de herzieningsregeling, de uitspraak van het Hof van Justitie en welke impact dit heeft op jouw situatie, kan je contact opnemen met één van onze btw-adviseurs of een e-mail sturen naar btw@crop.nl.

Bron: HvJ EU, 07-07-2022, nr. C-194/21

Gerelateerde nieuwsuitingen: