Artikel

Herzieningsregeling in overeenstemming met de btw-richtlijn

2 oktober 2020

Als je als btw-ondernemer een onroerende zaak koopt met de intentie om deze volledig voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken, dan mag je de btw op de volledige aankoopkosten in aftrek brengen. Het gebruik van de onroerende zaak dien je in de 9 jaar na het jaar van ingebruikname te volgen. Als in deze jaren het gebruik wijzigt van belast naar deels vrijgesteld, zal jaarlijks een deel van de btw aftrek op de aankoop- of vervaardigingskosten moeten worden gecorrigeerd. In de praktijk aangeduid als herziening. Er zijn verschillende herzieningsmomenten:

  • Op het moment van ingebruikname. Als het daadwerkelijk gebruik bij ingebruikname afwijkt van het voorgenomen gebruik, dan corrigeer je de btw op de aankoopkosten geheel naar de nieuwe verhouding (belast en/of vrijgesteld).
  • Op het einde van het jaar van ingebruikname. Als aan het eind van het jaar blijkt dat het daadwerkelijk gebruik afwijkt van het gebruik op het moment van ingebruikname, dan corrigeer je de btw op de aankoopkosten geheel naar de nieuwe verhouding (belast of vrijgesteld).
  • Op het einde van elk van de negen jaren volgende op het jaar van ingebruikname. Bij gewijzigd gebruik corrigeer je in beginsel de btw op de aankoopkosten voor 1/10e deel naar de nieuwe verhouding (belast en/of vrijgesteld gebruik).

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de Nederlandse herzieningsregeling, meer specifiek de herziening in eens op het moment van ingebruikname. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Nederlandse regeling niet in strijd is met de btw-richtlijn.

In het arrest ging het om het volgende. Belastingplichtige heeft in 2013 op haar grond een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit zeven woonappartementen. In 2014 is het complex opgeleverd. De btw die in verband met de bouw in 2013 aan belastingplichtige in rekening is gebracht, heeft de belastingplichtige direct volledig in aftrek gebracht. Vanaf augustus 2014 worden vier van de zeven appartementen vrijgesteld van btw verhuurd, de overige drie appartementen zijn nog niet in gebruik genomen. Belastingplichtige heeft op het moment van ingebruikname de in aftrek gebrachte btw op de aankoopkosten van de vier appartementen volledig herzien en in één keer op de aangifte voldaan. Vervolgens heeft zij bezwaar tegen haar aangifte ingediend, aangezien zijn van mening was dat de herziening ineens niet conform de btw-richtlijn is.

De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Nederlandse regeling niet in strijd is met de btw-richtlijn, aangezien de Nederlandse regeling de herziening over meerdere jaren verspreid. Het feit dat de btw vooraftrek, bij vrijgesteld gebruik, in één keer moet worden herzien in het jaar van ingebruikname is niet in strijd met de btw -richtlijn.

Contactpersoon

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl