Nieuws

Huurkorting tijdens de coronacrisis

7 januari 2022

Vlak voor kerst beantwoorde de Hoge Raad prejudiciële vragen van de Rechtbank Limburg over de toepassing van een eventuele huurkorting, voor de situatie waarin bepaalde bedrijfsruimten niet kunnen worden geëxploiteerd als gevolg van corona (ECLI:NL:HR:2021:1974).

Onvoorziene omstandigheid

De Hoge Raad bepaalde dat de omstandigheid waarbij een huurder van een bedrijfsruimte deze ruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren, geldt als een “onvoorziene omstandigheid” voor huurovereenkomsten aangegaan voor 15 maart 2020. In die gevallen kan de rechter de huurovereenkomst aanpassen en de huurprijs verminderen. De Hoge Raad heeft een formule opgesteld om de huurprijsvermindering te berekenen, de zogenaamde vastelastenmethode: (overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.

Hoe moet je omgaan met huurkortingen tijdens de coronacris?

Hiermee geeft de Hoge Raad duidelijkheid hoe er moet worden omgegaan met huurkortingen tijdens del coronacrisis. Huurders kunnen naar de rechter stappen met deze uitspraak om een huurkorting te bedingen, maar huurders en verhuurders kunnen deze uitspraak ook gebruiken om in overleg te treden over de huurprijs tijdens de coronacrisis.

Wil je weten of jouw situatie in aanmerking komt?

Ben je benieuwd of je als huurder in aanmerking komt voor een korting en kun je daarbij wat hulp gebruiken? Of ben je verhuurder en benieuwd of je huurder in aanmerking komt voor een korting? Neem gerust contact op met de juristen van CROP legal.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl