Nieuws

Herstelplan box 3

1 augustus 2022

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over box 3. Dit arrest heeft grote gevolgen voor het systeem van belastingheffing in box 3 sinds 2017 (zie hiervoor ook onze eerdere Q&A met 10 vragen over dit box 3 arrest op onze website).

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

Het kabinet heeft voor de forfaitaire spaarvariant gekozen als tijdelijke oplossing voor het probleem dat door het arrest van de Hoge Raad moest worden opgelost. Deze spaarvariant geldt ook voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Het streven is om in 2025 een systeem in te voeren waarbij het werkelijk rendement zal worden belast.

Op 30 juni 2022 heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 een arrest gewezen in een zaak waarin nadere invulling is gegeven aan het box 3 arrest van 24 december 2021. Eén van de conclusies uit dit arrest is dat als niet op tijd bezwaar is gemaakt, de Belastingdienst dan niet gedwongen kan worden om rechtsherstel te bieden. In dat geval bestaat geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dit betekent overigens niet dat het Ministerie van Financiën toch anders kan beslissen. Het kabinet verwacht hier in augustus een keuze over te maken en de uitkomsten met Prinsjesdag te presenteren.

Voor wie

Het is in elk geval al duidelijk dat de belastingdienst aanslagen gaat corrigeren voor de volgende personen:

  • belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen aanslagen vanaf 2017;
  • belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet zijn opgelegd of aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (aanslagen met dagtekening vanaf 12 november 2021).

Praktijk

Voor de praktijk betekent de spaarvariant dat voornamelijk mensen met spaargeld geld terugkrijgen. In de spaarvariant krijgen belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt dan wel waarvan de aanslagen nog niet zijn opgelegd of aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Daarnaast moeten wij tot vermoedelijk Prinsjesdag afwachten of er voor alle belastingplichtigen rechtsherstel wordt geboden. Ons advies is om nu nog geen ambtshalve verzoek tot aanpassing van aanslagen over oude jaren in te dienen. Voor het jaar 2017 kan dit nog tot eind van dit jaar en op dat moment zal er meer duidelijkheid zijn over de concrete mogelijkheden.

 

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl