Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

16 februari 2022
Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag is sinds de uitzending van het programma Boos over de vermeende misstanden bij The Voice of Holland het gesprek van de dag. Ook werkgevers kunnen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

 

Beleid om seksuele intimidatie tegen te gaan

Werkgevers zijn verplicht om risico’s in kaart te brengen en beleid op te stellen om seksuele intimidatie tegen te gaan, maar er zijn geen wettelijke regels waaraan dat beleid moet voldoen. Daarom is er recent door vakbewegingen en vrouwenrechtenorganisaties een petitie aangeboden om haast te maken met het ratificeren van het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties die leidt tot aanpassing van de Arbowetgeving en dat is hard nodig.

 

Vertrouwenspersoon en bedrijfscultuur

Je hebt als werkgever een zorgplicht voor je werknemers om deze te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Indien er bij een werknemer sprake is van PSA binnen de werksituatie leidt dit tot werkstress en mogelijke uitval. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon, zowel intern als extern, speelt een belangrijke rol in het beleid tegen grensoverschrijdend gedrag.

 

Daarnaast is het creëren van een veilige bedrijfscultuur en werksfeer cruciaal om ervoor te zorgen dat werknemers überhaupt geen grensoverschrijdend gedrag vertonen of, wanneer werknemers dit gedrag wel ervaren, het durven aan te kaarten. Het is noodzakelijk om werknemers regelmatig over het beleid te informeren en aan te geven waar ze zich in geval van grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Mocht een werknemer dit intern niet durven dan geef je de werknemer de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen, die buiten de organisatie staat.

 

Ontslag bij grensoverschrijdend gedrag

In de jurisprudentie zijn er meerdere gevallen bekend waarbij een werkgever tot ontslag is over gegaan vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar niet in alle gevallen werd de werkgever in het gelijk gesteld.

  • Zo achtte de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2021:4835) een ontslag op staande voet onterecht gegeven, omdat de werkgever niet voldoende had onderbouwd dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag.
  • Ook is er de bekende kwestie van de bankmedewerker die collega’s had betast tijdens een bedrijfsuitje, wat uiteindelijk niet leidde tot een ontslag (ECLI:NL:RBAMS:2016:9934).

 

Hanteer een duidelijk beleid

Alhoewel er ook situaties bekend zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag wel tot een ontslag leidde en soms zelfs tot een vergoeding voor de benadeelde (zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:RBGEL:2021:5455), hoeft aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag dus niet tot ontslag te leiden als een goed en duidelijk beleid hieromtrent ontbreekt. Daarom adviseren wij werkgevers om duidelijk beleid te hanteren.

 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer of wil je aan de slag met het opstellen van beleid hiervoor, neem dan contact op met CROP Legal of HR Services. Wij kunnen de werkgever adviseren en bijstaan om (weer) rust te creëren op de werkvloer.

Contactpersonen

Chantal Bakkes, HR consultant bij CROP accountants & adviseurs
Chantal Bakkes
HR Consultant