Wet belastingen van rechtsverkeer 1970 – aanpassing samenloopvrijstelling

19 september 2023
Artikel

Op grond van de huidige wet- en regelgeving kunnen onroerende zaken zonder heffing van btw en overdrachtsbelasting worden overgedragen. Dit doet zich voor als nieuwe onroerende zaken niet rechtstreeks maar middels de verkoop van aandelen in een vastgoedvennootschap[1] worden overgedragen.

Dit artikel vloeit voort uit de fiscale wijzigingen die zijn aangekondigd in de Miljoenennota 2024.

In het belastingplan 2024 is een voorstel tot aanpassing van de samenloopvrijstelling opgenomen. Op grond van het voorstel kan de vrijstelling niet worden toegepast als aandelen in een vastgoedvennootschap worden overgedragen en de onroerende zaken van deze vennootschap op het moment van verkrijging van de aandelen of de daaropvolgende 2 jaar voor meer dan 10% voor btw vrijgestelde prestaties worden gebruikt.

Bij een overdracht van de aandelen in een dergelijke vastgoedvennootschap is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de onroerende zaken. Voor deze transacties wordt een nieuw tarief van 4% geïntroduceerd.

Voor aandelentransacties ter zake van vastgoedvennootschappen die voor 19 september 2023 om 15.15 uur schriftelijk zijn overeengekomen, kan op verzoek van de verkrijger de huidige samenloopvrijstelling nog worden toegepast.

De verkrijger dient dit verzoek, op een voorgeschreven wijze, voor 31 maart 2024 bij de inspecteur in te dienen. In het verzoek dient de verkrijger aannemelijk te maken dat de overeenkomst niet hoofdzakelijk is aangegaan met als doel om in aanmerking te komen voor de huidige samenloopvrijstelling.

De aandelen dienen voor 1 januari 2030 te zijn overgedragen. Na deze datum kan het overgangsrecht niet meer worden toegepast.

Overgangsrecht

[1] een verkoop van aandelen in een vennootschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid onderdeel a, Wet belastingen van rechtsverkeer 1970

Meer informatie

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met Bas Hoksbergen of met je persoonlijke CROP adviseur.  

Neem contact op

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.