Transactie

Vastgoedfinanciering farmaceutisch bedrijf

7 februari 2022

CROP corporate finance heeft de directie van een groeiend farmaceutisch bedrijf begeleid bij de investering in vastgoed voor eigen gebruik. Hierbij hebben wij samen met het MT een uitgebreide financieringsaanvraag uitgewerkt, waarbij naast een lening voor de ‘stenen’ ook een relatief fors gedeelte van de financiering benodigd was voor nieuwe machines en apparaten. Daaraan voorafgaand hebben we verschillende investering-scenario’s uitgewerkt voor de directie. Onder andere een scenario nieuwbouw en een scenario bestaande bouw. Hierbij hebben wij in beide scenario’s gekeken naar typisch bancaire ratio’s zoals ‘senior debt/ebitda’ en de ‘debt service capacity’-ratio. Bovendien bestond de wens om gedurende de financiering een percentage van de winst als dividend te kunnen blijven uitkeren. In onze scenario analyse hebben we laten zien dat dit een haalbare zaak zou zijn, mits de klant voor bestaande bouw zou gaan. Vanwege de schaarste van geschikte bouwgrond en de stijgende bouwkosten wilde de directie hier sowieso al voor kiezen. Vervolgens zijn we met meerdere banken het financieringstraject ingegaan. De verschillende bankoffertes hebben we in onze offertevergelijker gestopt. De klant ziet dan in één oogopslag wat de totale bankkosten van de verschillende bankoffertes zijn, maar ook bijvoorbeeld bij welke bank het meest moet worden afgelost en dergelijke. Nadat de offertes zijn uitonderhandeld, verkreeg dit mooie bedrijf een lening voor het gebouw van ruim 3 miljoen en een leasefaciliteit van ruim 1 miljoen welke één jaar geldig is, zodat men zeker weet dat ook de machines en apparaten kunnen worden gefinancierd. Daarnaast bleek de bank bereid de rekening courant fors te verhogen, zodat enerzijds de aanbetalingen voor machines conform planning kunnen worden opgebracht (totdat de lease wordt uitbetaald) en anderzijds de verwachte groei in werkkapitaal kan worden gefinancierd. In deze casus bleek maar weer eens dat een goed tarief natuurlijk mooi is, maar dat het kunnen bieden van maatwerk op het gebied van krediethoogte, zekerheden en convenanten nog veel belangrijker is.

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl