Problemen bij terugbetalen coronaschulden?

25 augustus 2023
Artikel

Wanneer het terugbetalen van openstaande belastingschulden uit de coronaperiode in jouw organisatie tot problemen leidt, zijn er verschillende mogelijkheden om de betaling uit te stellen of zelfs een regeling te treffen waarbij een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Tot 1 oktober 2023 geldt bij de Belastingdienst nog een soepeler beleid met betrekking tot kwijtschelding van schulden.

Afwijkend beleid Belastingdienst kwijtschelding schulden

De Belastingdienst heeft beleid waarin uiteen is gezet hoe de Belastingdienst (gewoonlijk) omgaat met verzoeken om gedeeltelijke kwijtschelding en aan welke eisen een dergelijk verzoek moet voldoen om (in beginsel) geaccepteerd te worden door de Belastingdienst. Vanaf de zomer van 2022 geldt echter afwijkend beleid, dat betekent dat de Belastingdienst in beginsel genoegen neemt met betaling van een lager percentage van de openstaande schuld dan volgens het normale beleid. Die soepelere omgang geldt echter nog maar tot 1 oktober van dit jaar.

Aflossen openstaande coronabelastingen leidt tot problemen

Veel bedrijven maakten tijdens de coronaperiode gebruik van de mogelijkheid om het betalen van belasting uit te stellen. Het resultaat daarvan is dat zij vaak aanzienlijke bedragen open hebben staan bij de Belastingdienst en inmiddels alweer geruime tijd bezig zijn om deze af te lossen. Sommige bedrijven komen daarbij helaas tot de conclusie dat het aflossen van de openstaande coronabelastingen, tegelijkertijd met het betalen van de lopende belastingen, problemen oplevert.

Onderneem op tijd actie bij betalingsproblemen

Als te voorzien is dat het aflossen van de openstaande bedragen tot problemen leidt, is het van belang om op tijd actie te ondernemen. Het niet voldoen aan de betalingsregeling voor de coronabelastingen kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan het hele openstaande bedrag in één keer opeisbaar worden.

Het is echter mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken om een betaalpauze of een verlengde betalingsregeling waarin de achterstanden niet in vijf maar in zeven jaar terugbetaald moeten worden.

Regeling treffen met de schuldeisers

Wanneer maatregelen als een betaalpauze of een verlengde betalingsregeling niet voldoende ruimte geven om de voorziene problemen weg te nemen, kan je overwegen om te proberen een regeling te treffen met de schuldeisers, waaronder de Belastingdienst.

Daarbij kan aan de schuldeisers een voorstel worden gedaan voor een gedeeltelijke betaling, waarbij het overige deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Op dit moment gaat de Belastingdienst soepeler om met verzoeken voor het treffen van een schuldsaneringsregeling dan gewoonlijk het geval is. Voor bedrijven die mogelijk gebruik willen maken van de mogelijkheid om een saneringsvoorstel te doen aan de Belastingdienst loont het om, waar mogelijk, een dergelijk verzoek vóór 1 oktober bij de Belastingdienst neer te leggen. Tijdig actie ondernemen is in alle gevallen vereist.

Contact

Heb je advies of begeleiding nodig over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.