Ondernemen in zwaar weer: lasten verlagen met een crediteurenakkoord

17 februari 2023
Artikel

Bij ondernemen horen vaak ups en downs. Soms kunnen financiële problemen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Als het met jouw onderneming minder gaat, zijn er verschillende mogelijkheden om het tij te keren. In dit artikel vertellen we meer over het sluiten van een crediteurenakkoord.

Wat voor mogelijkheden zijn er?

Je kan bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van betalingsuitstel of het maken van afspraken met schuldeisers over gedeeltelijke kwijtschelding van schulden. Indien nodig, zijn er ook instrumenten om dergelijke afspraken af te dwingen. Soms bieden deze mogelijkheden geen uitkomst meer en is het nodig om de onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden op een faillissement en eventueel op een doorstart na faillissement.

Het crediteurenakkoord

Als de vennootschap te veel schulden heeft om alle schuldeisers te kunnen betalen, is het een optie om afspraken te maken met de schuldeisers. Het is daarbij mogelijk om de schuldeisers te verzoeken om genoegen te nemen met betaling van een deel van hun vordering en de rest kwijt te schelden. Ook kan overeengekomen worden dat een vordering in termijnen wordt voldaan. Dit kan voor een schuldeiser aantrekkelijk zijn als het alternatief een faillissement is, waarin de doorsnee schuldeiser meestal met lege handen achterblijft. Zonder tussenkomst van de rechter kan een schuldeiser echter niet gedwongen worden om een dergelijk voorstel te accepteren.

Gerechtelijke procedure voor het afdwingen van een akkoord

Als het vooruitzicht is dat de vennootschap niet zal kunnen doorgaan met het betalen van alle opeisbare schulden, is het een mogelijkheid om via een gerechtelijke procedure een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers. Daarbij kunnen de schuldeisers onder omstandigheden worden gedwongen om genoegen te nemen met gedeeltelijke betaling van hun vordering.

Daarnaast is het in een gerechtelijke procedure voor het aanbieden van een akkoord mogelijk om de rechter te vragen om voorzieningen te treffen. Er kan bijvoorbeeld worden verzocht om een afkoelingsperiode, waarbinnen de schuldeisers geen verhaal kunnen nemen op het vermogen van de vennootschap. Dat geeft voldoende tijd om het akkoord zorgvuldig voor te bereiden. Als zo’n gerechtelijke procedure met succes wordt gevolgd, kan dat de onderneming nieuw leven inblazen en de kans bieden om verder te gaan met een flink verminderde schuldenlast.

Het juiste instrument voor jouw situatie

Wij zijn graag je sparringpartner en zoeken met jou welke oplossingen het beste passen in jouw specifieke situatie. Samen bepalen we een strategie en wij ondersteunen je bij de uitvoering daarvan. Met financiële, fiscale en juridische dienstverlening hebben we alles wat je nodig hebt onder één dak.

Contactpersonen

Medewerker-Michiel-Appelhof
Michiel Appelhof
Senior Manager Legal